ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรสิด"

เพิ่มขึ้น 353 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
เพิ่มการแปล
(เพิ่มการแปล)
 
{{clade | style=font-size:75%;line-height:100%
|1=[[Vitalesวงศ์องุ่น]]
|label2=[[eurosids]] 
|2={{clade
|label1=[[FabidaeVitales]] 
|1={{clade
|1=[[Zygophyllalesอันดับโคกกระสุน]]
|2={{clade
|label1=COM clade 
|1={{clade
|1=[[Celastralesอันดับกระทงลาย]]
|2=[[Oxalidalesอันดับกระทืบยอด]]
|3=[[Malpighialesอันดับโนรา]]
}}
|label2=nitrogen‑fixing clade 
|2={{clade
|1=[[Fabalesอันดับถั่ว]]
|2={{clade
|1=[[Rosalesอันดับกุหลาบ]]
|2={{clade
|1=[[Fagalesอันดับก่อ]]
|2=[[Cucurbitalesอันดับแตง]]
}}
}}
|label1=65% 
|1={{clade
|1=[[Geranialesอันดับจีราเนียเลส]]
|2=[[Myrtalesอันดับชมพู่]]
}}
|2={{clade
|label2=Malvidae sensu stricto 
|2={{clade
|1=[[Sapindalesอันดับเงาะ]]
|2={{clade
|1=[[Huerteales]]
|2={{clade
|1=[[Brassicalesอันดับผักกาด]]
|2=[[Malvalesอันดับชบา]]
}}
}}
258

การแก้ไข