ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรีชา เถาทอง"

→‎ผลงานภาพ: แก้ไขการแสดงผล
(→‎ผลงานภาพ: แก้ไขการแสดงผล)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(→‎ผลงานภาพ: แก้ไขการแสดงผล)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
 
==ผลงานภาพ==
ถาภประกอบภาพประกอบผลงานทั้งหมดประกอบด้วย
* "50 ปี ภาพสะท้อน" หรือ 50 Years Reflection. สีอะคริลิก สติ๊กเกอร์ แผ่นกระดาษ. 50*50 ซม. 1993.
* "จังหวะของแสง 2523" หรือ Rythm of Light 1980. สีอะคริลิก สีน้ำมันบนผ้าใบ. 110*129 ซม. 2523.
* "จิต - วัตถุ, ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท" หรือ Subjective, Your Majective. เทคนิคผสม. 90*150 ซม. 1996.
* "ทวารบาล 2531" หรือ Thawara Barn 1988. สีอะคริลิก สีน้ำมันบนผ้าใบ. 170*140 ซม. 2531.
* "เปลือย" หรือ Nude Light Shadow 1975. สีอะคริลิกบนผ้าใบ. 108*123 ซม. 2518.
* ภาพประกอบเรื่อง “พระมหาชนก” บทที่ 33. พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ.
* ภาพประกอบเรื่อง “พระมหาชนก” บทที่ 34. พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ.
* ภาพประกอบเรื่อง “พระมหาชนก” บทที่ 35. พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ.
* ภาพประกอบเรื่อง “พระมหาชนก” บทที่ 36. พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ.
* ภาพประกอบเรื่อง “พระมหาชนก” บทที่ 37. พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ.
* "ภายนอก 1/2517" หรือ Exterior 1/1974. สีอะคริลิกบนผ้าใบ. 137*120 ซม. 2517.
* "มารผจญ 1982" หรือ Marn Phajorn 1982. ไม่ระบุเทคนิค. 100*130 ซม. 2525.
* "มารผจญ 1989" หรือ Marn Phajorn 1989. สีอะคริลิกบนผ้าใบ. 140*170 ซม. 2532.
* "ยมกปาฏิหาริย์ 1981" หรือ Yamokpha Tihan 1981. ไม่ระบุเทคนิค. 200*250 ซม. 2524 . ศิลปะจัดวาง.  2539
* "ยมกปาฏิหาริย์ 1983" หรือ Yamokpha Tihan 1983. ไม่ระบุเทคนิค. 200*250 ซม. 2526
* "รูปทรงของแสงบนเนื้อที่ของเงา 1" หรือ Light Form on the Shade Area 1. สีอะคริลิกบนผ้าใบ. 140*170 ซม.2520. เกียรตินิยมอันดับ 1
* "วัด 2" หรือ Temple no. 2. สีน้ำมันและสีอะคริลิก. 150*180 ซม. 2520. เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองประเภทจิตรกรรม
* "วัดโพธิ์ "หรือ Wat Po 1969. สีน้ำบนกระดาษ. 50*70 ซม. 2512.
* "แสงภายใน" หรือ Interior with Light. สีอะคริลิก. 200*300 ซม. รางวัลยอดเยี่ยมศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี 2522.
* "แสงและเงา" หรือ Light & Shadow. สีอะคริลิกบนผ้าใบ. 114*100 ซม. 2515. ศิลปนิพนธ์ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย)
* "แสงและเงา 4" หรือ Light and Shadow 4. สีอะคริลิก. 108*123 ซม. 2519. เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองประเภทจิตรกรรม
* "แสงและเงาบนกระดาษ 1/2526" หรือ Light and Shade on Paper 1/1983. กระดาษ. 65*45 ซม. 1983.
* "แสงและทิศทาง" หรือ Light and direction. สีอะคริลิก ผ้าใบ แสงไฟฟ้า. 140*170 ซม. 2535.<ref>http://www.era.su.ac.th/Artists/thai/preecha/list.html</ref>
 
==อ้างอิง==
11,560

การแก้ไข