ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรีชา เถาทอง"

(→‎ประวัติการศึกษา: เพิ่มอ้างอิง)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
* 3. เป็นผู้มีคุณธรรม มีผลงานที่ยังเป็น[[ประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติ]] ได้รับรางวัลหรือ[[เกียรติคุณ]][[ระดับท้องถิ่น]] [[ระดับชาติ]] หรือ[[ระดับนานาชาติ]]
ซึ่งในปี พุทธศักราช 2552 มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวนมาก และคณะกรรมการได้มีกระบวนการพิจารณาอย่างละเอียดมากที่สุดโดยศิลปินแห่งชาติปี 2552 ได้เข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจาก[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] ในวันที่ 24 ก.พ. พ.ศ. 2553 เนื่องใน[[วันศิลปินแห่งชาติ]] ที่[[ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย]]
 
==ผลงานภาพ==
"50 ปี ภาพสะท้อน" = 50 Years Reflection. สีอะคริลิก สติ๊กเกอร์ แผ่นกระดาษ. 50*50 ซม. 1993.
"จังหวะของแสง 2523" = Rythm of Light 1980. สีอะคริลิก สีน้ำมันบนผ้าใบ. 110*129 ซม. 2523.
"จิต - วัตถุ, ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท" = Subjective, Your Majective. เทคนิคผสม. 90*150 ซม. 1996.
"ทวารบาล 2531" = Thawara Barn 1988. สีอะคริลิก สีน้ำมันบนผ้าใบ. 170*140 ซม. 2531.
"เปลือย" = Nude Light Shadow 1975. สีอะคริลิกบนผ้าใบ. 108*123 ซม. 2518.
ภาพประกอบเรื่อง “พระมหาชนก” บทที่ 33. พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ.
ภาพประกอบเรื่อง “พระมหาชนก” บทที่ 34. พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ.
ภาพประกอบเรื่อง “พระมหาชนก” บทที่ 35. พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ.
ภาพประกอบเรื่อง “พระมหาชนก” บทที่ 36. พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ.
ภาพประกอบเรื่อง “พระมหาชนก” บทที่ 37. พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ.
"ภายนอก 1/2517" = Exterior 1/1974. สีอะคริลิกบนผ้าใบ. 137*120 ซม. 2517.
"มารผจญ 1982" = Marn Phajorn 1982. ไม่ระบุเทคนิค. 100*130 ซม. 2525.
"มารผจญ 1989" = Marn Phajorn 1989. สีอะคริลิกบนผ้าใบ. 140*170 ซม. 2532.
"ยมกปาฏิหาริย์ 1981" = Yamokpha Tihan 1981. ไม่ระบุเทคนิค. 200*250 ซม. 2524 . ศิลปะจัดวาง.  2539
"ยมกปาฏิหาริย์ 1983" = Yamokpha Tihan 1983. ไม่ระบุเทคนิค. 200*250 ซม. 2526
"รูปทรงของแสงบนเนื้อที่ของเงา 1" = Light Form on the Shade Area 1. สีอะคริลิกบนผ้าใบ. 140*170 ซม.2520. เกียรตินิยมอันดับ 1
"วัด 2" = Temple no. 2. สีน้ำมันและสีอะคริลิก. 150*180 ซม. 2520. เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองประเภทจิตรกรรม
"วัดโพธิ์ "= Wat Po 1969. สีน้ำบนกระดาษ. 50*70 ซม. 2512.
"แสงภายใน" = Interior with Light. สีอะคริลิก. 200*300 ซม. รางวัลยอดเยี่ยมศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี 2522.
"แสงและเงา" = Light & Shadow. สีอะคริลิกบนผ้าใบ. 114*100 ซม. 2515. ศิลปนิพนธ์ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย)
"แสงและเงา 4" = Light and Shadow 4. สีอะคริลิก. 108*123 ซม. 2519. เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองประเภทจิตรกรรม
"แสงและเงาบนกระดาษ 1/2526" = Light and Shade on Paper 1/1983. กระดาษ. 65*45 ซม. 1983.
"แสงและทิศทาง" = Light and direction. สีอะคริลิก ผ้าใบ แสงไฟฟ้า. 140*170 ซม. 2535.<ref>http://www.era.su.ac.th/Artists/thai/preecha/list.html</ref>
 
==อ้างอิง==
11,560

การแก้ไข