ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรีชา เถาทอง"

ลดบรรทัดลง
(ลดบรรทัดลง)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
 
==ประวัติส่วนตัว==
 
ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ปัจจุบันอายุ 70 ปี วันที่เกิด : 27 เมษายน 2491<ref>https://www.thairath.co.th/person/4227</ref> ที่[[กรุงเทพมหานคร]] เป็นบุตรของนาย[[เจริญ เถาทอง]](บิดา) และ นาง[[สิน เถาทอง]](มารดา)เป็นบุตรคนที่ 5 ในจำนวนพี่น้อง 8 คน โดยพี่น้องร่วมมารดาทั้งหมดได้แก่
*1. เป็นชาย (เสียชีวิต)
* จบการศึกษาระดับปริญญาโท [[ศิลปมหาบัณฑิต]] [[จิตรกรรม]] [[มหาวิทยาลัยศิลปากร]] กรุงเทพมหานคร
* ประกาศนียบัตร วิชาวาดเส้นจากอดาเคมีเบลลา อาร์เต กรุงโรม ประเทศอิตาลี
 
 
==ประวัติการทำงาน==
* 3. เป็นผู้มีคุณธรรม มีผลงานที่ยังเป็น[[ประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติ]] ได้รับรางวัลหรือ[[เกียรติคุณ]][[ระดับท้องถิ่น]] [[ระดับชาติ]] หรือ[[ระดับนานาชาติ]]
ซึ่งในปี พุทธศักราช 2552 มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวนมาก และคณะกรรมการได้มีกระบวนการพิจารณาอย่างละเอียดมากที่สุดโดยศิลปินแห่งชาติปี 2552 ได้เข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจาก[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] ในวันที่ 24 ก.พ. พ.ศ. 2553 เนื่องใน[[วันศิลปินแห่งชาติ]] ที่[[ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย]]
 
 
==อ้างอิง==
11,560

การแก้ไข