ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความทรงจำแห่งโลก"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 ปีที่แล้ว
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/homepage// ทะเบียนมรดกเอกสารของความทรงจำแห่งโลก องค์การยูเนสโก]
* [http://mow.thai.net/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 เว็บไซต์คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก]
* [http://ich.culture.go.th/ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม]
37,492

การแก้ไข