ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าสีหสุระที่ 2 แห่งอังวะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{ชื่ออื่น|||สีหสุระ (แก้ความกำกวม)}}
{{Infobox royalty
| type = กษัตริย์
ผู้ใช้นิรนาม