ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เชาวน์วัศ สุดลาภา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* ระดับ[[ปริญญาตรี]]จาก[[คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|คณะรัฐศาสตร์]] [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
* ระดับ[[ปริญญาโท]] จาก[[คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|คณะรัฐศาสตร์]] [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
* ระดับปริญญาเอกโท Diploma ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ณ กรุง [[บอนน์]] [[ประเทศเยอรมนี]]
* ระดับปริญญาเอก Diploma ทางรัฐประศาสนศาสตร์ lnstitute of Social Studles ณ [[กรุงเฮก]] [http://ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์]
* ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก ๒ มหาวิทยาลัยใน[[ประเทศสหรัฐอเมริกา]]
248

การแก้ไข