ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธนาคารพาณิชย์"

* [[ธนาคารกรุงเทพ]] จำกัด (มหาชน)
* [[ธนาคารกรุงไทย]] จำกัด (มหาชน)
*[[ธนาคารกรุงศรีอยุธยา]] จำกัด (มหาชน)
* [[ธนาคารกสิกรไทย]] จำกัด (มหาชน)
* [[ธนาคารไทยพาณิชย์]] จำกัด (มหาชน)
ผู้ใช้นิรนาม