ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร"

Ponning001 ย้ายหน้า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร ไปยัง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหรา กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร ทับหน้าเปลี่ยนทาง: เพราะว่าเจ้านายที่สิ้นพระชนม์ไปแล้วจะต้องระบุสกุลยศพระนามเดิม เนื่องจากแบบธรรมเนียมปัจจุบันต้องระบุพระนามเดิมและสกุลยศ
(Ponning001 ย้ายหน้า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร ไปยัง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหรา กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร ทับหน้าเปลี่ยนทาง: เพราะว่าเจ้านายที่สิ้นพระชนม์ไปแล้วจะต้องระบุสกุลยศพระนามเดิม เนื่องจากแบบธรรมเนียมปัจจุบันต้องระบุพระนามเดิมและสกุลยศ)
531

การแก้ไข