ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
คำว่า '''ไทย''' หมายความว่า [[อิสรภาพ]] [[เสรีภาพ]] หรืออีกความหมายหนึ่งคือ ใหญ่ ยิ่งใหญ่ เพราะการจะเป็นอิสระได้จะต้องมีกำลังที่มากกว่า แข็งแกร่งกว่า เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก คำนี้เป็นคำไทยแท้ที่เกิดจากการสร้างคำที่เรียก "การลากคำเข้าวัด" ซึ่งเป็นการลากความวิธีหนึ่ง ตามหลัก[[คติชนวิทยา]] คนไทยเป็นชนชาติที่นับถือกันว่า [[ภาษาบาลี]] ซึ่งเป็นภาษาที่บันทึกพระธรรมคำสอนของ[[พระโคตมพุทธเจ้า|พระพุทธเจ้า]]เป็นภาษาอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นมงคล เมื่อคนไทยต้องการตั้งชื่อประเทศว่า '''ไท''' ซึ่งเป็นคำไทยแท้ จึงเติมตัว '''ย''' เข้าไปข้างท้าย เพื่อให้มีลักษณะคล้ายคำในภาษาบาลี - [[ภาษาสันสกฤต|สันสกฤต]]เพื่อความเป็นมงคลตามความเชื่อของตน ภาษาไทยจึงหมายถึงภาษาของชนชาติไทยผู้เป็นไทนั่นเอง
 
== ประวัติ ==
== ประวัติศาสตร์ ==
พ่อขุนรามคำแหงได้ทรงประดิษฐ์[[อักษรไทย]]ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1826 มี พยัญชนะ 44 ตัว (21 เสียง), สระ 21 รูป (32 เสียง), วรรณยุกต์ 5 เสียง คือ เสียง สามัญ เอก โท ตรี จัตวา ภาษาไทยดัดแปลงมาจากบาลี-สันสกฤต มอญ และ เขมร{{อ้างอิง}}
 
=== สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ===
322

การแก้ไข