ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เชาวน์วัศ สุดลาภา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล นักการเมือง
| name = เชาวน์วัศ สุดลาภา
| order = [[ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]]
[[ไฟล์:เชาวน์วัศ.jpg|120px|center]]
| term_start = [[4 กรกฎาคม พ.ศ. 2522]]
| term_end = [[16 เมษายน พ.ศ. 2524]]
| predecessor = [[ชลอ ธรรมศิริ]]
| successor = [[เทียม มกรานนท์|พลเรือเอกเทียม มกรานนท์]]
| birth_date = {{วันเกิดและอายุ|2476|6|1}}
| birth_place = [[พระนครศรีอยุธยา]] [[ประเทศไทย]]
| death_date =
| death_place =
| spouse = คุณกมลทิพย์ สุดลาภา
| religion = [[พุทธ]]
| party = [[พรรคกิจสังคม|กิจสังคม]]
| signature =
| footnotes =
| order2 = [[รายนามรองประธานสภาผู้แทนราษฎรของไทย|รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2]]
[[ไฟล์:Chaovat Sutlabha.jpg|center]]
| term_start2 = [[3 เมษายนพ.ศ. 2535]]
| term_end2 = [[30 มิถุนายน พ.ศ. 2535]]
| primeminister2 =
| predecessor2 = [[ธนา เมตตาริกานนท์]]<br>[[ไสว พัฒโน]]
| successor2 = [[วันมูหะมัดนอร์ มะทา]]<br>[[ถวิล ไพรสณฑ์]]
| order3 = [[ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]]
[[ไฟล์:เชาวน์วัศ.jpg|120px|center]]
| term_start = [[4 กรกฎาคม พ.ศ. 2522]]
| term_end3 = [[16 เมษายน พ.ศ. 2524]]
| predecessor3 = [[ชลอ ธรรมศิริ]]
| successor3 = [[เทียม มกรานนท์|พลเรือเอกเทียม มกรานนท์]]
}}
 
'''นายเชาวน์วัศ สุดลาภา''' อดีต[[ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]]คนที่7 ที่มาจากการแต่งตั้งเจ้าชองนโยบายกรุงเทพสีเขียวคนแรก และ[[รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย]] 2 สมัย ในรัฐบาลของพลเอก[[เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์]]เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] และในสมัยนาย[[ชวน หลีกภัย]] 1 เป็นนายกรัฐมนตรี นายเชาวน์ว้ศ สุดลาภายังเคยดำรงตำแหน่ง
และยังเคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา[[นายกรัฐมนตรี]]ฝ่ายการต่างประเทศ (ฯพณฯ ท่าน [[พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ]]) เป็น[[นายกรัฐมนตรี]]
221

การแก้ไข