ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เชาวน์วัศ สุดลาภา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''นายเชาวน์วัศ สุดลาภา''' อดีตเป็น[[ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]]คนที่7 ที่มาจากการแต่งตั้งเจ้าชองนโยบายกรุงเทพสีเขียวคนแรก และ[[รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย]] 2 สมัย ในรัฐบาลของพลเอก[[เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์]]เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] และในสมัยนาย[[ชวน หลีกภัย]] 1 เป็นนายกรัฐมนตรี นายเชาวน์ว้ศ สุดลาภายังเคยดำรงตำแหน่ง
และยังเคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา[[นายกรัฐมนตรี]]ฝ่ายการต่างประเทศ (ฯพณฯ ท่าน [[พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ]]) เป็น[[นายกรัฐมนตรี]]
และเป็นที่ปรึกษา[[นายกรัฐมนตรี]]ด้านการบริหาร (ฯพณฯ ท่าน [[บรรหาร ศิลปอาชา]]) เป็น[[นายกรัฐมนตรี]]เชาวน์วัศเป็นอดีต[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]][[จังหวัดลพบุรี]]และอดีต[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ]] เชาวน์วัศ ยังมีผลงานที่โดดเด่นได้กวาดล้างซุ้มมือปืน[[จังหวัดเพชรบุรี]]สำเร็จราบคราบเมื่อสมัยดำรงตำแหน่งพ่อเมือง[[จังหวัดเพชรบุรี]] เชาวน์วัศ สุดลาภา ยังเป็น[[ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]]ท่านแรกที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครควบตำแหน่ง[[รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย]] และอดีตเป็นรอง[[ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย]]คนที่2 อดีตเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัด[[กระทรวงมหาดไทย]]
594

การแก้ไข