เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด, 1 ปีที่แล้ว
{{Bar percent|[[ศาสนาคริสต์|คริสต์]]|Blue|92.9}}
{{Bar percent|[[ศาสนาอิสลาม|อิสลาม]]|Green|5.6}}
{{Bar percent|[[ศาสนาฮินดู|ฮินดูพุทธ]]|red|12}}
{{Bar percent|ศาสนาอื่น ๆ|orange|0.5}}
}}
ผู้ใช้นิรนาม