ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดลพบุรี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''อำเภอหนองม่วง'''
* เทศบาลตำบลหนองม่วง
|}
 
 
ลพบุรี
=== รายชื่อตำบลเรียงตามจำนวนประชากร===
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบบปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable collapsible collapsed" style="line-height:125%"
|-
! colspan="17"| รายชื่อตำบลเรียงตามจำนวนประชากร<small> (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) </small> ข้อมูลจาก [[กรมการปกครอง]] [[กระทรวงมหาดไทย]]
|-
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลใน[[จังหวัด]][[ลพบุรี]]
 
! สังกัดอำเภอใน[[ลพบุรี]]
 
! พ.ศ. 2560<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf] 2560. สืบค้น 1 มีนาคม 2560.</ref>
 
! พ.ศ. 2559<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf] 2560. สืบค้น 1 มีนาคม 2560.</ref>
 
! พ.ศ. 2558<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf] 2559. สืบค้น 10 กุมภาพันธ์ 2559.</ref>
 
! พ.ศ. 2557<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf] 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.</ref>
 
! พ.ศ. 2556<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/041/18.PDF ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖], เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑</ref>
 
! พ.ศ. 2555<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html] 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.</ref>
 
! พ.ศ. 2554<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html] 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.</ref>
 
! พ.ศ. 2553<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html] 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.</ref>
 
! พ.ศ. 2552<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."[http://web.archive.org/web/20100430192118/http://203.113.86.149/stat/y_stat.html 203.113.86.149/stat/y_stat.html]สืบค้น 30 มีนาคม 2553</ref>
 
! พ.ศ. 2551<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html] 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.</ref>
 
|-
| align=center |1 || ทะเลชุบศร
| [[อำเภอเมืองลพบุรี|เมืองลพบุรี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 32,158
| style="background-color:#f96;" align="right"| 32,686
| style="background-color:#f96;" align="right"| 33,084
| style="background-color:#f96;" align="right"| 33,479
| style="background-color:#f96;" align="right"| 33,932
| style="background-color:#f96;" align="right"| 34,361
| style="background-color:#f96;" align="right"| 34,663
| style="background-color:#f96;" align="right"| 34,977
| style="background-color:#f96;" align="right"| 35,373
| align=right | 35,692
|-
| align=center |2 || เขาสามยอด
| [[อำเภอเมืองลพบุรี|เมืองลพบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,195
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,129
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,941
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,816
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,508
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,393
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,322
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,724
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,385
| align=right | 28,084
|-
| align=center |3 || เขาพระงาม
| [[อำเภอเมืองลพบุรี|เมืองลพบุรี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,917
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,996
| style="background-color:#f96;" align="right"| 27,437
| style="background-color:#f96;" align="right"| 27,821
| style="background-color:#f96;" align="right"| 28,118
| style="background-color:#f96;" align="right"| 28,796
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,305
| style="background-color:#f96;" align="right"| 29,116
| style="background-color:#f96;" align="right"| 29,389
| align=right | 29,750
|-
| align=center |4 || โคกสำโรง
| [[อำเภอโคกสำโรง|โคกสำโรง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,638
| style="background-color:#f96;" align="right"| 19,597
| style="background-color:#f96;" align="right"| 19,953
| style="background-color:#f96;" align="right"| 20,119
| style="background-color:#f96;" align="right"| 20,241
| style="background-color:#f96;" align="right"| 20,367
| style="background-color:#f96;" align="right"| 20,551
| style="background-color:#f96;" align="right"| 20,812
| style="background-color:#f96;" align="right"| 20,960
| align=right | 21,201
|-
| align=center |5 || ลำนารายณ์
| [[อำเภอชัยบาดาล|ชัยบาดาล]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,051
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,099
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,172
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,215
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,270
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,280
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,227
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,319
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,488
| align=right | 17,689
|-
| align=center |6 || โคกตูม
| [[อำเภอเมืองลพบุรี|เมืองลพบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,023
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,939
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,931
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,866
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,843
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,876
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,830
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,813
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,718
| align=right | 15,703
|-
| align=center |7 || ท่าแค
| [[อำเภอเมืองลพบุรี|เมืองลพบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,115
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,982
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,117
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,846
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,090
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,142
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,908
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,656
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,104
| align=right | 13,708
|-
| align=center |8 || ท่าศาลา
| [[อำเภอเมืองลพบุรี|เมืองลพบุรี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,597
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,705
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,693
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,591
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,276
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,189
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,965
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,684
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,234
| align=right | 12,915
|-
| align=center |9 || พัฒนานิคม
| [[อำเภอพัฒนานิคม|พัฒนานิคม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,327
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,277
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,215
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,133
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,012
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,909
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,661
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,557
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,410
| align=right | 13,278
|-
| align=center |10 || ป่าตาล
| [[อำเภอเมืองลพบุรี|เมืองลพบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,966
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,853
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,791
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,814
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,755
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,732
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,636
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,726
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,621
| align=right | 12,475
|-
| align=center |11 || นิคมสร้างตนเอง
| [[อำเภอเมืองลพบุรี|เมืองลพบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,688
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,457
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,238
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,037
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,129
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,812
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,680
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,636
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,564
| align=right | 11,623
|-
| align=center |12 || โคกสลุง
| [[อำเภอพัฒนานิคม|พัฒนานิคม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,319
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,325
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,291
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,327
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,341
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,357
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,315
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,318
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,308
| align=right | 11,276
|-
| align=center |13 || ถนนใหญ่
| [[อำเภอเมืองลพบุรี|เมืองลพบุรี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,831
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,841
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,399
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,117
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,015
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,975
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,882
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,056
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,835
| align=right | 10,014
|-
| align=center |14 || โพธิ์เก้าต้น
| [[อำเภอเมืองลพบุรี|เมืองลพบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,385
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,327
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,304
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,223
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,280
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,277
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,303
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,334
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,379
| align=right | 10,465
|-
| align=center |15 || กกโก
| [[อำเภอเมืองลพบุรี|เมืองลพบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,885
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,731
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,588
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,408
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,256
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,160
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,970
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,832
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,658
| align=right | 8,458
|-
| align=center |16 || ห้วยโป่ง
| [[อำเภอโคกสำโรง|โคกสำโรง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,828
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,873
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,919
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,871
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,801
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,800
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,756
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,734
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,716
| align=right | 9,665
|-
| align=center |17 || ท่าหลวง
| [[อำเภอท่าหลวง|ท่าหลวง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,937
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,893
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,949
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,917
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,845
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,842
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,803
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,802
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,838
| align=right | 8,779
|-
| align=center |18 || หนองม่วง
| [[อำเภอหนองม่วง|หนองม่วง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,930
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,981
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,136
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,157
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,125
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,114
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,183
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,143
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,159
| align=right | 9,155
|-
| align=center |19 || ช่องสาริกา
| [[อำเภอพัฒนานิคม|พัฒนานิคม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,832
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,633
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,414
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,237
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,936
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,681
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,533
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,391
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,205
| align=right | 7,078
|-
| align=center |20 || บางขันหมาก
| [[อำเภอเมืองลพบุรี|เมืองลพบุรี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,475
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,545
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,598
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,651
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,684
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,725
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,707
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,762
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,825
| align=right | 8,883
|-
| align=center |21 || บัวชุม
| [[อำเภอชัยบาดาล|ชัยบาดาล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,164
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,119
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,148
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,129
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,111
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,076
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,062
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,120
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,071
| align=right | 7,976
|-
| align=center |22 || ดีลัง
| [[อำเภอพัฒนานิคม|พัฒนานิคม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,028
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,946
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,934
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,868
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,829
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,818
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,769
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,739
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,688
| align=right | 7,586
|-
| align=center |23 || โคกเจริญ
| [[อำเภอโคกเจริญ|โคกเจริญ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,773
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,770
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,824
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,832
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,789
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,765
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,739
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,765
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,828
| align=right | 7,820
|-
| align=center |24 || หนองรี
| [[อำเภอลำสนธิ|ลำสนธิ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,714
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,686
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,729
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,711
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,664
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,660
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,588
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,638
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,666
| align=right | 7,694
|-
| align=center |25 || ยางราก
| [[อำเภอโคกเจริญ|โคกเจริญ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,676
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,677
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,661
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,587
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,585
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,550
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,466
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,463
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,448
| align=right | 7,431
|-
| align=center |26 || วังเพลิง
| [[อำเภอโคกสำโรง|โคกสำโรง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,516
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,526
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,544
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,553
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,533
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,458
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,383
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,337
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,314
| align=right | 7,281
|-
| align=center |27 || สระโบสถ์
| [[อำเภอสระโบสถ์|สระโบสถ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,422
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,420
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,417
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,477
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,529
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,515
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,530
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,577
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,575
| align=right | 7,481
|-
| align=center |28 || ท่าหิน
| [[อำเภอเมืองลพบุรี|เมืองลพบุรี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,401
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,615
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,779
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,831
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,888
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,986
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,198
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,248
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,257
| align=right | 8,322
|-
| align=center |29 || ห้วยขุนราม
| [[อำเภอพัฒนานิคม|พัฒนานิคม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,124
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,094
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,061
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,047
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,009
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,006
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,983
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,934
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,894
| align=right | 6,917
|-
| align=center |30 || เพนียด
| [[อำเภอโคกสำโรง|โคกสำโรง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,023
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,041
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,103
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,137
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,111
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,148
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,143
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,201
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,225
| align=right | 7,267
|-
| align=center |31|| หัวสำโรง
| [[อำเภอท่าวุ้ง|ท่าวุ้ง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,742
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,733
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,783
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,791
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,784
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,822
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,821
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,853
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,802
| align=right | 6,835
|-
| align=center |32 || สะแกราบ
| [[อำเภอโคกสำโรง|โคกสำโรง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,740
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,764
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,793
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,810
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,811
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,841
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,772
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,731
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,728
| align=right | 6,713
|-
| align=center |33 || บ่อทอง
| [[อำเภอหนองม่วง|หนองม่วง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,730
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,707
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,706
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,702
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,674
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,672
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,643
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,626
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,599
| align=right | 6,546
|-
| align=center |34 || เขาสมอคอน
| [[อำเภอท่าวุ้ง|ท่าวุ้ง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,718
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,776
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,831
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,863
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,861
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,815
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,807
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,819
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,841
| align=right | 6,848
|-
| align=center |35 || เกาะรัง
| [[อำเภอชัยบาดาล|ชัยบาดาล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,660
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,638
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,681
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,681
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,662
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,609
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,571
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,543
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,510
| align=right | 6,505
|-
| align=center |36 || กุดตาเพชร
| [[อำเภอลำสนธิ|ลำสนธิ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,600
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,550
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,478
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,430
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,373
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,296
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,200
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,234
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,180
| align=right | 6,132
|-
| align=center |37 || คลองเกตุ
| [[อำเภอโคกสำโรง|โคกสำโรง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,574
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,564
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,579
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,552
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,531
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,501
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,479
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,437
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,395
| align=right | 6,363
|-
| align=center |38 || ชัยบาดาล
| [[อำเภอชัยบาดาล|ชัยบาดาล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,552
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,525
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,532
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,524
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,513
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,507
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,403
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,345
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,334
| align=right | 6,329
|-
| align=center |39 || ชัยนารายณ์
| [[อำเภอชัยบาดาล|ชัยบาดาล]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,359
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,369
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,371
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,473
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,294
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,309
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,361
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,351
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,294
| align=right | 6,224
|-
| align=center |40 || หนองบัว
| [[อำเภอพัฒนานิคม|พัฒนานิคม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,332
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,273
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,299
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,261
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,249
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,292
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,271
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,170
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,135
| align=right | 6,185
|-
| align=center |41 || พรหมมาสตร์
| [[อำเภอเมืองลพบุรี|เมืองลพบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,270
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,267
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,318
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,345
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,359
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,438
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,485
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,577
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,710
| align=right | 6,777
|-
| align=center |42 || ม่วงค่อม
| [[อำเภอชัยบาดาล|ชัยบาดาล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,062
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,015
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,001
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,959
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,902
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,827
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,751
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,698
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,650
| align=right | 5,633
|-
| align=center |43 || หัวลำ
| [[อำเภอท่าหลวง|ท่าหลวง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,863
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,788
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,757
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,721
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,657
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,565
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,509
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,496
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,431
| align=right | 5,389
|-
| align=center |44 || นิยมชัย
| [[อำเภอสระโบสถ์|สระโบสถ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,849
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,842
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,828
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,793
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,759
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,727
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,695
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,628
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,565
| align=right | 5,492
|-
| align=center |45 || สนามแจง
| [[อำเภอบ้านหมี่|บ้านหมี่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,754
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,793
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,836
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,880
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,902
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,926
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,926
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,003
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,073
| align=right | 6,055
|-
| align=center |46 || ดงมะรุม
| [[อำเภอโคกสำโรง|โคกสำโรง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,686
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,691
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,703
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,659
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,634
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,636
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,586
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,526
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,450
| align=right | 5,413
|-
| align=center |47 || ศิลาทิพย์
| [[อำเภอชัยบาดาล|ชัยบาดาล]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,652
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,713
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,680
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,656
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,660
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,723
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,759
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,685
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,635
| align=right | 5,626
|-
| align=center |48 || งิ้วราย
| [[อำเภอเมืองลพบุรี|เมืองลพบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,580
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,558
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,571
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,601
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,609
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,602
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,538
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,507
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,563
| align=right | 5,560
|-
| align=center |49 || บ้านเบิก
| [[อำเภอท่าวุ้ง|ท่าวุ้ง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,377
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,359
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,318
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,293
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,324
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,275
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,209
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,212
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,213
| align=right | 5,183
|-
| align=center |50 || บ้านชี
| [[อำเภอบ้านหมี่|บ้านหมี่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,338
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,372
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,416
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,422
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,452
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,475
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,509
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,576
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,590
| align=right | 5,666
|-
| align=center |51 || ท่าวุ้ง
| [[อำเภอท่าวุ้ง|ท่าวุ้ง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,217
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,260
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,306
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,346
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,376
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,419
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,361
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,381
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,407
| align=right | 5,526
|-
| align=center |52 || บางลี่
| [[อำเภอท่าวุ้ง|ท่าวุ้ง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,074
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,089
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,111
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,102
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,123
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,121
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,108
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,092
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,084
| align=right | 5,080
|-
| align=center |53 || บางพึ่ง
| [[อำเภอบ้านหมี่|บ้านหมี่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,032
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,053
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,069
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,083
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,082
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,103
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,096
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,098
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,104
| align=right | 5,101
|-
| align=center |54 || ซับตะเคียน
| [[อำเภอชัยบาดาล|ชัยบาดาล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,949
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,937
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,928
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,946
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,910
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,919
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,906
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,915
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,896
| align=right | 4,830
|-
| align=center |55 || โพตลาดแก้ว
| [[อำเภอท่าวุ้ง|ท่าวุ้ง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,918
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,925
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,940
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,947
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,912
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,902
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,859
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,809
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,814
| align=right | 4,814
|-
| align=center |56 || ตะลุง
| [[อำเภอเมืองลพบุรี|เมืองลพบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,866
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,846
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,866
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,903
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,965
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,979
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,007
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,106
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,165
| align=right | 5,203
|-
| align=center |57 || โก่งธนู
| [[อำเภอเมืองลพบุรี|เมืองลพบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,860
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,853
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,857
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,866
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,850
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,879
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,847
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,860
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,907
| align=right | 4,924
|-
| align=center |58 || บางคู้
| [[อำเภอท่าวุ้ง|ท่าวุ้ง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,820
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,822
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,838
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,863
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,845
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,848
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,849
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,877
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,859
| align=right | 4,891
|-
| align=center |59 || มหาโพธิ
| [[อำเภอสระโบสถ์|สระโบสถ์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,741
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,798
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,831
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,822
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,809
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,822
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,773
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,771
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,777
| align=right | 4,747
|-
| align=center |60 || ชอนสมบูรณ์
| [[อำเภอหนองม่วง|หนองม่วง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,735
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,716
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,710
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,752
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,769
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,783
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,779
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,747
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,697
| align=right | 4,673
|-
| align=center |61 || หนองผักแว่น
| [[อำเภอท่าหลวง|ท่าหลวง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,722
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,676
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,671
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,687
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,685
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,639
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,555
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,553
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,518
| align=right | 4,505
|-
| align=center |62 || โพนทอง
| [[อำเภอบ้านหมี่|บ้านหมี่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,659
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,673
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,817
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,850
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,904
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,942
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,961
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,059
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,194
| align=right | 5,312
|-
| align=center |63 || โคกกะเทียม
| [[อำเภอเมืองลพบุรี|เมืองลพบุรี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,636
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,641
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,677
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,694
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,701
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,688
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,683
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,789
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,809
| align=right | 4,846
|-
| align=center |64 || ดงดินแดง
| [[อำเภอหนองม่วง|หนองม่วง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,636
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,649
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,637
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,619
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,631
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,658
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,663
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,686
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,736
| align=right | 4,753
|-
| align=center |65 || ชอนสารเดช
| [[อำเภอหนองม่วง|หนองม่วง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,630
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,653
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,697
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,715
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,715
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,741
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,747
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,753
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,717
| align=right | 4,752
|-
| align=center |66 || บางงา
| [[อำเภอท่าวุ้ง|ท่าวุ้ง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,621
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,627
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,660
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,665
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,689
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,690
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,705
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,667
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,650
| align=right | 4,644
|-
| align=center |67 || หนองแขม
| [[อำเภอโคกสำโรง|โคกสำโรง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,601
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,608
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,636
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,653
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,651
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,671
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,623
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,661
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,669
| align=right | 4,702
|-
| align=center |68 || ท่าดินดำ
| [[อำเภอชัยบาดาล|ชัยบาดาล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,551
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,532
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,520
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,523
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,505
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,478
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,469
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,472
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,509
| align=right | 4,467
|-
| align=center |69 || มะนาวหวาน
| [[อำเภอพัฒนานิคม|พัฒนานิคม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,530
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,490
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,471
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,470
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,468
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,477
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,471
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,392
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,297
| align=right | 4,278
|-
| align=center |70 || ซับจำปา
| [[อำเภอท่าหลวง|ท่าหลวง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,519
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,490
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,469
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,435
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,432
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,418
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,392
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,381
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,371
| align=right | 4,357
|-
| align=center |71 || ยางโทน
| [[อำเภอหนองม่วง|หนองม่วง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,515
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,528
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,516
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,499
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,512
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,512
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,480
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,464
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,497
| align=right | 4,451
|-
| align=center |72 || นิคมลำนารายณ์
| [[อำเภอชัยบาดาล|ชัยบาดาล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,486
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,475
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,454
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,488
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,506
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,485
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,454
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,430
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,423
| align=right | 4,394
|-
| align=center |73 || ดอนดึง
| [[อำเภอบ้านหมี่|บ้านหมี่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,379
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,379
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,326
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,308
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,314
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,271
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,260
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,312
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,284
| align=right | 4,247
|-
| align=center |74 || น้ำสุด
| [[อำเภอพัฒนานิคม|พัฒนานิคม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,367
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,353
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,361
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,366
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,370
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,359
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,359
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,385
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,401
| align=right | 4,382
|-
| align=center |75 || แก่งผักกูด
| [[อำเภอท่าหลวง|ท่าหลวง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,193
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,200
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,165
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,158
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,104
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,092
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,061
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,024
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,981
| align=right | 3,951
|-
| align=center |76 || หนองเมือง
| [[อำเภอบ้านหมี่|บ้านหมี่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,135
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,136
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,159
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,188
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,203
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,240
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,251
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,260
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,249
| align=right | 4,248
|-
| align=center |77 || หนองยายโต๊ะ
| [[อำเภอชัยบาดาล|ชัยบาดาล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,121
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,102
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,103
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,088
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,107
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,064
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,036
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,023
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,000
| align=right | 4,000
|-
| align=center |78 || หนองเต่า
| [[อำเภอบ้านหมี่|บ้านหมี่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,070
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,108
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,139
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,155
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,200
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,237
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,266
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,309
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,335
| align=right | 4,395
|-
| align=center |79 || วังขอนขว้าง
| [[อำเภอโคกสำโรง|โคกสำโรง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,756
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,797
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,793
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,770
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,768
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,749
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,673
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,684
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,669
| align=right | 3,673
|-
| align=center |80 || ดอนโพธิ์
| [[อำเภอเมืองลพบุรี|เมืองลพบุรี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,666
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,677
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,682
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,668
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,653
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,645
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,625
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,637
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,645
| align=right | 3,634
|-
| align=center |81 || เกาะแก้ว
| [[อำเภอโคกสำโรง|โคกสำโรง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,648
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,655
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,669
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,635
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,608
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,591
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,579
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,616
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,626
| align=right | 3,619
|-
| align=center |82 || ถลุงเหล็ก
| [[อำเภอโคกสำโรง|โคกสำโรง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,549
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,549
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,596
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,632
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,671
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,671
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,642
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,653
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,661
| align=right | 3,657
|-
| align=center |83 || ซับสมบูรณ์
| [[อำเภอลำสนธิ|ลำสนธิ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,503
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,526
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,493
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,479
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,483
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,569
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,529
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,513
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,501
| align=right | 3,442
|-
| align=center |84 || เขาแหลม
| [[อำเภอชัยบาดาล|ชัยบาดาล]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,498
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,520
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,473
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,455
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,437
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,380
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,335
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,314
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,333
| align=right | 3,268
|-
| align=center |85 || โคกแสมสาร
| [[อำเภอโคกเจริญ|โคกเจริญ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,496
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,477
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,469
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,476
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,444
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,407
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,367
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,476
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,445
| align=right | 3,453
|-
| align=center |86 || โคกลำพาน
| [[อำเภอเมืองลพบุรี|เมืองลพบุรี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,489
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,499
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,503
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,488
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,500
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,499
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,511
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,522
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,520
| align=right | 3,507
|-
| align=center |87 || ลำสนธิ
| [[อำเภอลำสนธิ|ลำสนธิ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,471
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,478
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,462
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,479
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,456
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,376
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,367
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,336
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,301
| align=right | 3,300
|-
| align=center |88 || เขาน้อย
| [[อำเภอลำสนธิ|ลำสนธิ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,407
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,380
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,374
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,343
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,281
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,273
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,213
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,182
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,148
| align=right | 3,126
|-
| align=center |89 || บ้านหมี่
| [[อำเภอบ้านหมี่|บ้านหมี่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,393
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,449
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,483
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,503
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,561
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,642
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,754
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,725
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,582
| align=right | 3,633
|-
| align=center |90 || มหาสอน
| [[อำเภอบ้านหมี่|บ้านหมี่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,361
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,377
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,396
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,409
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,392
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,392
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,365
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,344
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,321
| align=right | 3,349
|-
| align=center |91 || ท่ามะนาว
| [[อำเภอชัยบาดาล|ชัยบาดาล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,336
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,312
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,318
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,311
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,294
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,292
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,238
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,221
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,224
| align=right | 3,215
|-
| align=center |92 || หนองมะค่า
| [[อำเภอโคกเจริญ|โคกเจริญ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,322
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,315
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,309
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,290
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,263
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,243
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,179
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,165
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,140
| align=right | 3,129
|-
| align=center |93 || หินปัก
| [[อำเภอบ้านหมี่|บ้านหมี่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,302
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,322
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,356
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,390
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,423
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,449
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,443
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,497
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,534
| align=right | 3,537
|-
| align=center |94 || บ้านทราย
| [[อำเภอบ้านหมี่|บ้านหมี่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,287
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,299
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,323
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,359
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,408
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,418
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,463
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,498
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,520
| align=right | 3,520
|-
| align=center |95 || หลุมข้าว
| [[อำเภอโคกสำโรง|โคกสำโรง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,279
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,329
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,319
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,340
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,374
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,353
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,384
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,409
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,453
| align=right | 3,484
|-
| align=center |96 || หนองกระเบียน
| [[อำเภอบ้านหมี่|บ้านหมี่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,255
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,279
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,284
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,331
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,328
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,318
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,315
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,378
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,424
| align=right | 3,408
|-
| align=center |97 || สายห้วยแก้ว
| [[อำเภอบ้านหมี่|บ้านหมี่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,077
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,080
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,100
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,100
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,092
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,105
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,104
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,127
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,175
| align=right | 3,198
|-
| align=center |98 || บ้านใหม่สามัคคี
| [[อำเภอชัยบาดาล|ชัยบาดาล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,074
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,057
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,024
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,000
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,996
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,978
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,959
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,951
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,957
| align=right | 2,921
|-
| align=center |99 || ชอนม่วง
| [[อำเภอบ้านหมี่|บ้านหมี่]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,074
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,070
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,076
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,057
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,048
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,056
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,072
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,052
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,037
| align=right | 3,071
|-
| align=center |100 || เชียงงา
| [[อำเภอบ้านหมี่|บ้านหมี่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,066
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,091
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,123
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,145
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,217
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,231
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,234
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,303
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,425
| align=right | 3,446
|-
| align=center |101 || บ้านข่อย
| [[อำเภอเมืองลพบุรี|เมืองลพบุรี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,017
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,029
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,031
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,037
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,051
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,064
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,060
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,057
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,081
| align=right | 3,068
|-
| align=center |102 || ท้ายตลาด
| [[อำเภอเมืองลพบุรี|เมืองลพบุรี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,001
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,005
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,017
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,016
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,037
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,052
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,078
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,106
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,067
| align=right | 3,063
|-
| align=center |103 || วังจั่น
| [[อำเภอโคกสำโรง|โคกสำโรง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,954
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,978
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,985
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,967
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,987
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,989
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,980
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,964
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,922
| align=right | 2,932
|-
| align=center |104 || หนองทรายขาว
| [[อำเภอบ้านหมี่|บ้านหมี่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,894
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,912
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,943
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,949
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,974
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,982
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,021
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,072
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,092
| align=right | 3,081
|-
| align=center |105 || ห้วยหิน
| [[อำเภอชัยบาดาล|ชัยบาดาล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,738
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,732
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,721
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,695
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,717
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,733
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,745
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,712
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,741
| align=right | 2,671
|-
| align=center |106 || โพธิ์ตรุ
| [[อำเภอเมืองลพบุรี|เมืองลพบุรี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,722
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,723
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,697
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,702
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,704
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,684
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,668
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,668
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,718
| align=right | 2,714
|-
| align=center |107 || วังทอง
| [[อำเภอโคกเจริญ|โคกเจริญ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,696
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,669
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,650
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,624
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,591
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,567
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,557
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,569
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,583
| align=right | 2,549
|-
| align=center |108 || นาโสม
| [[อำเภอชัยบาดาล|ชัยบาดาล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,681
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,675
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,686
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,688
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,676
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,656
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,681
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,672
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,655
| align=right | 2,669
|-
| align=center |109 || ชอนน้อย
| [[อำเภอพัฒนานิคม|พัฒนานิคม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,643
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,625
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,629
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,606
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,616
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,598
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,576
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,536
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,533
| align=right | 2,499
|-
| align=center |110 || บางขาม
| [[อำเภอบ้านหมี่|บ้านหมี่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,632
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,656
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,664
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,691
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,724
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,736
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,759
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,829
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,850
| align=right | 2,839
|-
| align=center |111 || เขารวก
| [[อำเภอลำสนธิ|ลำสนธิ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,572
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,566
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,561
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,514
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,494
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,476
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,448
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,431
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,406
| align=right | 2,371
|-
| align=center |112 || ไผ่ใหญ่
| [[อำเภอบ้านหมี่|บ้านหมี่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,548
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,578
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,586
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,604
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,598
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,612
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,616
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,610
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,616
| align=right | 2,640
|-
| align=center |113 || บ้านกล้วย
| [[อำเภอบ้านหมี่|บ้านหมี่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,458
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,502
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,539
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,551
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,566
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,548
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,576
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,619
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,621
| align=right | 2,642
|-
| align=center |114 || มุจลินท์
| [[อำเภอท่าวุ้ง|ท่าวุ้ง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,381
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,420
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,429
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,429
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,454
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,451
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,466
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,453
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,447
| align=right | 2,459
|-
| align=center |115 || พุคา
| [[อำเภอบ้านหมี่|บ้านหมี่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,344
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,349
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,355
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,387
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,392
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,382
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,391
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,423
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,435
| align=right | 2,467
|-
| align=center |116 || ทุ่งท่าช้าง
| [[อำเภอสระโบสถ์|สระโบสถ์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,993
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,996
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,012
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,012
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,021
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,041
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,050
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,063
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,060
| align=right | 2,041
|-
| align=center |117 || โคกสลุด
| [[อำเภอท่าวุ้ง|ท่าวุ้ง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,967
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,974
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,982
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,988
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,004
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,037
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,967
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,972
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,000
| align=right | 1,994
|-
| align=center |118 || บางกะพี้
| [[อำเภอบ้านหมี่|บ้านหมี่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,811
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,825
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,844
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,855
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,874
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,862
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,865
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,884
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,879
| align=right | 1,914
|-
| align=center |119 || ดงพลับ
| [[อำเภอบ้านหมี่|บ้านหมี่]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,732
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,733
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,749
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,788
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,754
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,708
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,711
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,723
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,735
| align=right | 1,744
|-
| align=center |120 || ห้วยใหญ่
| [[อำเภอสระโบสถ์|สระโบสถ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,606
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,591
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,580
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,592
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,590
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,585
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,576
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,588
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,572
| align=right | 1,570
|-
| align=center |121 || ทะเลวังวัด
| [[อำเภอท่าหลวง|ท่าหลวง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,541
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,528
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,534
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,541
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,512
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,503
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,497
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,495
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,480
| align=right | 1,453
|-
| align=center |122 || ลาดสาลี่
| [[อำเภอท่าวุ้ง|ท่าวุ้ง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,518
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,504
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,496
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,514
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,516
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,532
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,558
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,524
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,522
| align=right | 1,529
|-
| align=center |123 || มะกอกหวาน
| [[อำเภอชัยบาดาล|ชัยบาดาล]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,470
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,461
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,480
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,478
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,489
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,478
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,485
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,504
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,504
| align=right | 1,503
|-
| align=center |124 || สี่คลอง
| [[อำเภอเมืองลพบุรี|เมืองลพบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,086
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,073
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,075
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,094
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,079
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,081
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,068
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,070
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,109
| align=right | 1,186
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — || align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 757,273 ||align=right style="background:#cccccc;" | 757,321 || align=right style="background:#cccccc;" | 758,655 || align=right style="background:#cccccc;" | 758,406 || align=right style="background:#cccccc;" | 757,970 || align=right style="background:#cccccc;" | 758,059 || align=right style="background:#cccccc;" | 756,127 || align=right style="background:#cccccc;" | 755,854 || align=right style="background:#cccccc;" | 754,452|| align=center style="background:#cccccc;" | 753,801 ||
|}
 
2,747

การแก้ไข