ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
==การศึกษา==
ดร.ปิยสวัสดิ์ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จาก[[โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] จากนั้นศึกษาต่อระดับไฮสกูลที่ โรงเรียน Bryanston Public School [[ประเทศอังกฤษ]] โดยเรียน 4 ปี ได้ระดับเกรด A ในปี พ.ศ. 2515 สอบเข้า Brasenose College [[มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดออกซฟอร์ด]] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) [[มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดออกซฟอร์ด]] ประเทศอังกฤษ ระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ London School of Economics [[มหาวิทยาลัยลอนดอน]] ประเทศอังกฤษ และระดับปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยลอนดอน]] ประเทศอังกฤษ (ได้รับทุนรัฐบาลอังกฤษ)
 
== การทำงาน ==
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดออกซฟอร์ด]]
[[หมวดหมู่:คู่สมรสของนักการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:พุทธศาสนิกชนชาวไทย]]