ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เฟดอร์ ฟ็อน บ็อค"

(Potapt ย้ายหน้า เฟดอร์ ฟอน บอค ไปยัง เฟดอร์ ฟ็อน บ็อค: ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์เยอรมัน 2561)
|ก่อนหน้า = ไม่มี
|จำนวนก่อนหน้า =
|ถัดไป = [[วิลเฮล์มวิลเฮ็ล์ม ริทเทอร์ ฟ็อน ลีบเลพ|จอมพล วิลเฮล์มวิลเฮ็ล์ม ริทเทอร์ ฟ็อน ลีบเลพ]]
|จำนวนถัดไป =
|ช่วงเวลา = 27 สิงหาคม ค.ศ. 1939 – 20 มิถุนายน ค.ศ. 1941
142,080

การแก้ไข