ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลาห์ตี"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด  2 ปีที่แล้ว
Potapt ย้ายหน้า ลาห์ติ ไปยัง ลาห์ตี ทับหน้าเปลี่ยนทาง: ถ้าอยู่ท้ายคำอาจทำให้เข้าใจว่ามีเสียงกักปิดท้าย
(ZilentFyld ย้ายหน้า ลาห์ตี ไปยัง ลาห์ติ: i ตัวเดียวเสียงสั้น)
(Potapt ย้ายหน้า ลาห์ติ ไปยัง ลาห์ตี ทับหน้าเปลี่ยนทาง: ถ้าอยู่ท้ายคำอาจทำให้เข้าใจว่ามีเสียงกักปิดท้าย)
138,373

การแก้ไข