ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลอาญา (ประเทศไทย)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
*10.[[เขตพญาไท]]
*11.[[เขตราชเทวี]]
*12.[[เขตห้วยขวาง]]
*13.เขตดินแดง
*14.เขตหลักสี่
11,560

การแก้ไข