ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลอาญา (ประเทศไทย)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
*9. [[เขตบึงกุ่ม]]
*10.[[เขตพญาไท]]
*11.[[เขตราชเทวี]]
*12.เขตห้วยขวาง
*13.เขตดินแดง
11,565

การแก้ไข