ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐสุลต่านรูม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|image_map_caption = แผนที่อาณาจักรสุลต่านแห่งรัม ในปี ค.ศ. 1190
|capital = นิชาเพอร์</br> เรย์
|common_languages = [[ภาษาอาหรับ]] (ทางการ)</br>[[ภาษาอานาโตเลียตุรกีเก่า]]
|title_leader = สุลต่าน
|leader1 = Kutalmish (คนแรก)
|s1=จักรวรรดิออตโตมัน
|flag_s1= Ottoman Flag.svg
|s2=จักรวรรดิมองโกล
|flag_p2= Flag of the Mongol Empire.svg
}}
 
ผู้ใช้นิรนาม