ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เม่งจื๊อ"

เพิ่มขึ้น 607 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
เพิ่มเติม
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
(เพิ่มเติม)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
 
แนวคิดในส่วนนี้ของเม่งจื๊อตรงกันข้ามกับศิษย์ของขงจื๊ออีกคน คือ [[ซุนจื๊อ]] โดยสิ้นเชิง ซุนจื๊อเห็นว่ามนุษย์มีธรรมชาติที่ชั่วร้ายเป็นพื้นฐาน เพื่อที่จะขจัดความชั่วร้ายนั้น ต้องมีการควบคุมและอบรมสั่งสอนให้ยึดมั่นคุณธรรมอย่างจริงจัง
 
จอมปราชญ์เม่งจื้อ
 
372 - 289 ก่อนคริสตกาล หรือในช่วง 2,300 กว่ากว่าปีก่อน ก่อนศาสนาคริสต์ หลายร้อยปี
 
นับถือคำสอนจอมปราชญ์เม่งจื้อ
 
รักเขาๆรักตอบ
 
เคารพเขาๆเคารพตอบ
 
เคารพผู้อื่นเท่ากับเคารพตัวเอง
 
หมายเหตุ ถ้าเขาเป็นคนปกติ
 
นอกจากนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับชนชั้นในสังคม เม่งจื๊อสนับสนุนให้มีชนชั้น คือ ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง เม่งจื๊อกล่าวว่า "ทั้ง 2 ชนชั้น มีหน้าที่ที่จะต้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน ถ้าขาดผู้หนึ่งผู้ใดไป สังคมก็จะไม่สมบูรณ์"<ref name="Eastern Civilization"/>
ผู้ใช้นิรนาม