ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| พระนามเต็ม = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุไร กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ
| ฐานันดรศักดิ์ = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
| วันประสูติ = วันเสาร์ เดือน 11 แรม 12 ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ. 1181 <br>(16 ตุลาคม พ.ศ. 2362)
| วันสิ้นพระชนม์ = วันพฤหัสบดี เดือน 3 แรม 11 ค่ำ ปีระกาเบญจศก จ.ศ. 1235 <br>(พ.ศ. 2416)
| พระอิสริยยศ = พระองค์เจ้า
| พระราชบิดา =
611

การแก้ไข