ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
| rowspan="4" align="center"| '''พระชนนี:'''<br />[[สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา]]
| rowspan="2" align="center"| '''พระอัยกาฝ่ายพระชนนี:'''<br />[[หลวงอาสาสำแดง (แตง)]]
| align = "center"| '''พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:'''<br />ไม่ทราบ
พระยาจินดารังสรรค์ (แก้วแขก)
|-
| align = "center"| '''พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:'''<br /> ไม่ทราบ
13

การแก้ไข