ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดาวเปื้อนดิน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[จามร ตันธนะศิริวงศ์]] รับบท
* [[สมภพ เบญจาทิกุล]] รับบท นายพลสมมาตร
* [[นภาพร หงสกุล]] รับบท นงพะงา (คุณยาย)
* [[มารศรี ณ บางช้าง]] รับบท ป้าอิ่ม
* [[รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์]] รับบท ป้าอรุณ
129

การแก้ไข