ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แหวนชาวประมง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ไฟล์:Annulus piscatorius.png|160px|thumb|หัวแหวนแห่งชาวประมงของ[[สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 13|พระสันตะปาปาลีโอที่ 13]]]]
[[ไฟล์:Ring of fisherman.jpg|160px|thumb|แหวนแห่งชาวประมงของ[[สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16|พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16]]]]
 
'''แหวนแห่งชาวประมง'''<ref>{{cite web|title=พระสันตะปาปา (Pope)|url=http://www.kamsonbkk.com/bible/bible-vocabulary/5025-พระสันตะปาปา-pope|publisher=แผนกคริสตศาสนธรรม มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ|date=24 กุมภาพันธ์ 2557|accessdate=21 สิงหาคม 2561}}</ref> (ละติน: ''Annulus Piscatoris'') ถือเป็นหนึ่งในเครื่องสังฆกกุธภัณฑ์ในสมณกกุธภัณฑ์ใน[[พระสันตะปาปา]] ซึ่งทรงดำรงตำแหน่งผู้เป็นประมุขแห่ง[[โรมันคาทอลิก|พระศาสนจักรคาทอลิก]]และเป็นผู้สืบทอดภาระหน้าที่ของ[[นักบุญเปโตร]] พระสันตะปาปาองค์แรกซึ่งเคยเป็นชาวประมงมาก่อน ตราบนหัวแหวนนี้มักทำเป็นภาพนักบุญเปโตรกำลังตกจับปลาอยู่บนเรือ แหวนนี้ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในเอกสารปี ค.ศ. 1265 ในสมัยสมณสมัย[[สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 4|พระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 4]]<ref>{{cite web|url=http://www.dieter-philippi.de/en/ecclesiastical-fineries/ring-of-the-fisherman-piscatory-ring |title=Sammlung Philippi - The Piscatory Ring (Anulus piscatoris) of Pope Benedict XVI |publisher=Dieter-philippi.de |date= |accessdate=2013-08-19}}</ref> มันถูกใช้เป็นตราประทับบนเอกสารควบคู่กับลายเซ็นของพระสันตะปาปาจนถึงค.ศ. 1842<ref>{{cite web|url=http://www.catholicculture.org/culture/library/dictionary/index.cfm?id=36109 |title=Dictionary : RING OF THE FISHERMAN |publisher=Catholic Culture |date= |accessdate=2013-08-19}}</ref>
 
เมื่อพระสันตะปาปาสิ้นพระชนม์ลง จะมีการประกอบพิธีเพื่อทำลายแหวน กรมวังคาร์แมร์ลิงโก[[กาแมร์เลนโก]] (เลขาธิการพระราชวังพระสันตะปาปา) จะใช้ฆ้อนตอกลงบนลิ่มลงสู่กลางหัวแหวน และใช้ฆ้อนทุบแหวนให้ยุบเป็นประจักษ์ต่อหน้าเหล่า[[พระคาร์ดินัล]] ปัจจุบัน การทำลายแหวนได้ถูกยึดถือถือเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดการปกครองสมณสมัยของพระสันตะปาปาองค์เดิมพระองค์ก่อน การสละตำแหน่งของ[[สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16|พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16]] ก็มีการประกอบพิธีนี้เช่นกัน และในระหว่างพิธีสังฆาภิเษกพิธีเข้ารับตำแหน่งของพระสันตะปาปาองค์ใหม่ กรมวังคาร์กาแมร์ลิงเลนโกก็จะสวมแหวนเข้าที่นิ้วนางขวาของพระสันตะปาปาองค์ใหม่<ref>{{cite web|url=https://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=4697|title=The Ring of the Fisherman|author=Catholic Online|publisher=}}</ref>
 
เมื่อนักบวชในคริสต์จักรคริสตจักรเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาเป็นการส่วนพระองค์ พระสันตะปาปามักจะยื่นพระหัตถ์ขวาให้เพื่อที่พวกเขาจะได้จูบบนหัวแหวน ถือเป็นการแสดงความเคารพต่อพระองค์ผู้ทรงเป็นดั่ง "จักรพรรดิโลก"
 
== อ้างอิง ==