ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แหวนชาวประมง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
'''แหวนแห่งชาวประมง''' (ละติน: ''Annulus Piscatoris'') ถือเป็นหนึ่งในเครื่องสังฆกกุธภัณฑ์ใน[[พระสันตะปาปา]] ซึ่งทรงดำรงตำแหน่งประมุขแห่ง[[โรมันคาทอลิก|พระศาสนจักรคาทอลิก]]และเป็นผู้สืบทอดภาระหน้าที่ของ[[นักบุญเปโตร]] พระสันตะปาปาองค์แรกซึ่งเคยเป็นชาวประมงมาก่อน ตราบนหัวแหวนนี้มักทำเป็นภาพนักบุญเปโตรกำลังตกปลาอยู่บนเรือ แหวนนี้ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในเอกสารปีค.ศ. 1265 ในสมัย[[สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 4|พระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 4]]<ref>{{cite web|url=http://www.dieter-philippi.de/en/ecclesiastical-fineries/ring-of-the-fisherman-piscatory-ring |title=Sammlung Philippi - The Piscatory Ring (Anulus piscatoris) of Pope Benedict XVI |publisher=Dieter-philippi.de |date= |accessdate=2013-08-19}}</ref> มันถูกใช้เป็นตราประทับบนเอกสารควบคู่กับลายเซ็นของพระสันตะปาปาจนถึงค.ศ. 1842<ref>{{cite web|url=http://www.catholicculture.org/culture/library/dictionary/index.cfm?id=36109 |title=Dictionary : RING OF THE FISHERMAN |publisher=Catholic Culture |date= |accessdate=2013-08-19}}</ref>
 
เมื่อพระสันตะปาปาสิ้นพระชนม์ลง จะมีการประกอบพิธีเพื่อทำลายตราหัวแหวน พระคาร์แมร์ลิงโกแมร์ลิงโก(กรมวัง[[สันตะสำนัก]])จะใช้ฆ้อนตอกลงบนลิ่มลงสู่กลางหัวแหวนเป็นประจักษ์ต่อหน้าเหล่า[[พระคาร์ดินัล]] ปัจจุบัน การทำลายตราหัวแหวนได้ถูกยึดถือเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดการปกครองของพระสันตะปาปาองค์เดิม การสละตำแหน่งของ[[สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16|พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16]] ก็มีการประกอบพิธีนี้เช่นกัน และในระหว่างพิธีสังฆาภิเษกของพระสันตะปาปาองค์ใหม่ พระคาร์แมร์ลิงโกก็จะสวมแหวนเข้าที่นิ้วนางขวาของพระสันตะปาปาองค์ใหม่<ref>{{cite web|url=https://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=4697|title=The Ring of the Fisherman|author=Catholic Online|publisher=}}</ref>
 
เมื่อนักบวชในคริสต์จักรเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาเป็นการส่วนพระองค์ พระสันตะปาปามักจะยื่นพระหัตถ์ขวาให้เพื่อที่พวกเขาจะได้จูบบนหัวแหวน ถือเป็นการแสดงความเคารพต่อพระองค์ผู้ทรงเป็นดั่ง "จักรพรรดิโลก"
29,999

การแก้ไข