ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แหวนชาวประมง"

จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
[[Fileไฟล์:Annulus piscatorius.png|160px|thumb|หัวแหวนแห่งชาวประมงของ[[สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 13|พระสันตะปาปาลีโอที่ 13]]]]
[[ไฟล์:Ring of fisherman.jpg|160px|thumb|แหวนแห่งชาวประมงของ[[สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16|พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16]]]]
 
'''แหวนแห่งชาวประมง''' (ละติน: ''Annulus Piscatoris'') ถือเป็นหนึ่งในเครื่องสังฆกกุธภัณฑ์ใน[[พระสันตะปาปา]] ซึ่งทรงดำรงตำแหน่งประมุขแห่ง[[โรมันคาทอลิก|พระศาสนจักรคาทอลิก]]และเป็นผู้สืบทอดภาระหน้าที่ของ[[นักบุญเปโตร]] พระสันตะปาปาองค์แรกซึ่งเคยเป็นชาวประมงมาก่อน ตราบนหัวแหวนนี้มักทำเป็นภาพนักบุญเปโตรกำลังตกปลาอยู่บนเรือ แหวนนี้ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในเอกสารปีค.ศ. 1265 ในสมัย[[สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 4|พระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 4]]<ref>{{cite web|url=http://www.dieter-philippi.de/en/ecclesiastical-fineries/ring-of-the-fisherman-piscatory-ring |title=Sammlung Philippi - The Piscatory Ring (Anulus piscatoris) of Pope Benedict XVI |publisher=Dieter-philippi.de |date= |accessdate=2013-08-19}}</ref> มันถูกใช้เป็นตราประทับบนเอกสารควบคู่กับลายเซ็นของพระสันตะปาปาจนถึงค.ศ. 1842<ref>{{cite web|url=http://www.catholicculture.org/culture/library/dictionary/index.cfm?id=36109 |title=Dictionary : RING OF THE FISHERMAN |publisher=Catholic Culture |date= |accessdate=2013-08-19}}</ref>
เมื่อนักบวชในคริสต์จักรเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาเป็นการส่วนพระองค์ พระสันตะปาปามักจะยื่นพระหัตถ์ขวาให้เพื่อที่พวกเขาจะได้จูบบนหัวแหวน ถือเป็นการแสดงความเคารพต่อพระองค์ผู้ทรงเป็นดั่ง "จักรพรรดิโลก"
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
29,999

การแก้ไข