ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความต้านทานและการนำไฟฟ้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า}}E-MAM. LOOK E-MAM
'''ความต้านทานไฟฟ้า''' ({{lang-en|electrical resistance}}) ของ [[ตัวนำไฟฟ้า]] เป็นตัวชี้วัดของความยากลำบากในการที่จะผ่าน [[กระแสไฟฟ้า]] เข้าไปในตัวนำนั้น ปริมาณที่ตรงกันข้ามคือ '''การนำไฟฟ้า''' ({{lang-en|electrical conductance}}) เป็นความสะดวกที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ความต้านทานไฟฟ้าเปรียบเหมือน [[แรงเสียดทาน]] ทางเครื่องกล [[ระบบหน่วยระหว่างประเทศ|หน่วย SI]] ของความต้านทานไฟฟ้าจะเป็น [[โอห์ม]] สัญญลักษณ์ [[โอมห์|Ω]] ในขณะที่การนำไฟฟ้าไฟฟ้ามีหน่วยเป็น [[ซีเมนส์ (หน่วย)|ซีเมนส์]] (S)
 
ผู้ใช้นิรนาม