ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองหนองคาย"

 
== เศรษฐกิจ ==
[[File:E11759859-60.jpg|thumb|ตัวเมืองเทศบาลเมืองหนองคาย]]
=== การอุตสาหกรรม ===
ลักษณะของกิจกรรมอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมในครัวเรือน มีทั้งประเภทเพื่อการบริโภคและการบริการ เช่น ผลิตและจำหน่ายอาหารพื้นเมือง ประเภทหมูยอ แหนม ร้านผลิตภัณฑ์พื้นเมือง อู่ซ่อมรถยนต์/รถจักรยานยนต์ โรงน้ำแข็งและน้ำดื่ม ร้านอาหาร ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น