ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อตอนในบ้านสราญแลนด์"

|- bgcolor=FFD1DC
| align = "center"| 45 || align="center"| 13 พฤศจิกายน 2561 || align="center"| || align="center"|
|- bgcolor=FFFFFF
| align = "center"| 46 || align="center"| 20 พฤศจิกายน 2561 || align="center"| || align="center"|
|- bgcolor=FFD1DC
| align = "center"| 47 || align="center"| 27 พฤศจิกายน 2561 || align="center"| || align="center"|
|- bgcolor=FFFFFF
| align = "center"| 48 || align="center"| 4 ธันวาคม 2561 || align="center"| || align="center"|
|- bgcolor=FFD1DC
| align = "center"| 49 || align="center"| 11 ธันวาคม 2561 || align="center"| || align="center"|
|- bgcolor=FFFFFF
| align = "center"| 50 || align="center"| 18 ธันวาคม 2561 || align="center"| || align="center"|
|- bgcolor=FFD1DC
| align = "center"| 51 || align="center"| 25 ธันวาคม 2561 || align="center"| || align="center"|
 
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม