ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บีทูบี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| Seo Eun-kwang
| 서은광
| {{วันเกิดและอายุ|2533|11|22}}
| 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
(27 ปีสากล 29 ปีเกาหลี)
| '''หัวหน้าวง''' นักร้องเสียงหลัก
| rowspan=4| {{KOR}}
| Lee Min-hyuk
| 이민혁
| {{วันเกิดและอายุ|2533|11|29}}
| 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
| แร็ปเปอร์นำ ภาพลักษณ์ของวง
(27 ปีสากล 29 ปีเกาหลี)
| แร็ปเปอร์นำ/หัวหน้าวง(ระหว่างรออึนกวังออกจากกรม)ที่ได้มาจากการหมุนวงล้อ ภาพลักษณ์ของวง
|-
| ชางซอบ
| Lee Chang-sub
| 이창섭
| {{วันเกิดและอายุ|2534|2|26}}
| 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
(27 ปีสากล 28 ปีเกาหลี)
|นักร้องนำ
|-
| Lim Hyun-sik
| 임현식
| {{วันเกิดและอายุ|2535|3|7}}
| 7 มีนาคม พ.ศ. 2535
|นักร้องเสริม อดีตนักเต้นหลัก
(26 ปีสากล 27 ปีเกาหลี)
|นักร้องเสริม อดีตนักเต้นหลัก
|-
| พีเนียล
| Peniel D Shin, Shin Dong-geun
| 프니엘, 신동근
| {{วันเกิดและอายุ|2536|3|10}}
| 10 มีนาคม
|แร็ปเปอร์นำ
พ.ศ. 2536
 
(25 ปีสากล 26 ปีเกาหลี)
|แร็ปเปอร์นำ/นักเต้นหลักที่ได้มาจากการหมุนวงล้อ
| {{USA}}
|-
| Jung Il-hoon
| 정일훈
| {{วันเกิดและอายุ|2537|10|4}}
| 4 ตุลาคม
พ.ศ. 2537
 
(23 ปีสากล 25 ปีเกาหลี)
| แร็ปเปอร์หลัก
| rowspan=2| {{KOR}}
| Yook Sung-jae
| 육성재
| {{วันเกิดและอายุ|2538|5|2}}
| 2 พฤษภาคม
| นักร้องเสริม มักเน่
พ.ศ. 2538
 
(23 ปีสากล 24 ปีเกาหลี)
| นักร้องเสริม มังเน่ที่หมุนวงล้อยังไงก็ได้เป็นมังเน่อยู่ดี
|-
|}
| Seo Eun-kwang
| 서은광
| {{วันเกิดและอายุ|2533|11|22}}
| 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 (27 ปีสากล 29 ปีเกาหลี)
| '''หัวหน้าวง''' นักร้องเสียงหลัก
| rowspan=4| {{KOR}}
| Lee Chang-sub
| 이창섭
| {{วันเกิดและอายุ|2534|2|26}}
| 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 (27 ปีสากล 28 ปีเกาหลี)
| นักร้องเสียงหลัก
|-
| Lim Hyun-sik
| 임현식
| {{วันเกิดและอายุ|2535|3|7}}
| 7 มีนาคม พ.ศ. 2535 (26 ปีสากล 27 ปีเกาหลี)
| นักร้องนำ นักแต่งเพลง
|-
| Yook Sung-jae
| 육성재
| {{วันเกิดและอายุ|2538|5|2}}
| 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 (23 ปีสากล 24 ปีเกาหลี)
| นักร้องนำ น้องเล็ก
|}
* Real Men [Sungjae]
* Hitmaker [Season1-2 : Sungjae]
* King of Masked Singer [Sungjae,ChangsubChangseob,Eunkwang,Hyunsik]
*We got married [Sungjae]
* Mnet Singer Game
* MNET Vocal War 100 sec. [Eunkwang]
* BTOB's The Beat
* MONSTA X-RAY Ep.4 [Eunkwang,Minhyuk,Hyunsik,Peniel,Ilhoon]
*Master in the house [Sungjae]
*Unexpected Q [Eunkwang]
*Law of Jungle [Changsub,Sungjae,Peniel,Hyunsik,Eunkwang]
*Happy together [Sungjae,Eunkwang]
*Make me viral [Sungjae,Eunkwang]
*Master Key [Eunkwang]
*Battle trip [Eunkwang,Hyunsik,Sungjae,Changsub,Minhyuk]
*Fantastic Duo [Eunkwang,Changsub,Sungjae]
 
== ผลงานเพลง ==
132,226

การแก้ไข