ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232"

→‎รายชื่อทางแยก: เปลี่ยนข้อมูลเป็นรายชื่อทางแยก
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(→‎รายชื่อทางแยก: เปลี่ยนข้อมูลเป็นรายชื่อทางแยก)
 
== รายชื่อทางแยก ==
{{ทางแยก/เริ่ม
{| class="wikitable"
| ประเภท = ทางหลวงแผ่นดิน
|-
| หมายเลข = 232
! ทางแยก
| ชื่อ = ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด
! ตัดกับ
| ทิศทาง = <br>ตามเข็มนาฬิกา ('''ด้านซ้าย''': ออกจากเมือง, '''ด้านขวา''': เข้าเมือง)
|-
}}
| แยกโนนเมือง ||ถนนแจ้งสนิท
{{ทางแยก/ส่วน
|-
| ประเภท = ทางหลวงแผ่นดิน
| แยกบ้านบัว ||ถนนหายโศรก
| หมายเลข = 232
|-
|แยกบ้านไผ่ ||ทิศทาง = ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด-เชียงใหม่ (ด้านเหนือ)
}}
|-
{{ทางแยก
| แยกโพนทอง ||ถนนผดุงพานิช
| จังหวัด = ร้อยเอ็ด
|-
| pspan = 8
| แยกธวัชบุรี|| ถนนแจ้งสนิท
| กม. = 0+000
|-
| ชื่อ = แยกบ้านโนนเมือง
|แยกพนมไพร || ถนนรณชัยชาณยุทธ
| ขนาด = 2
|-
| จาก = {{ป้ายทางหลวง|H|232}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232|ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านใต้)]]
|แยกสุวรรณภูมิ ||ถนนสุริยเดชบำรุง
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|23}} [[ถนนแจ้งสนิท]] จาก [[จังหวัดมหาสารคาม|มหาสารคาม]]
|-
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|23}} [[ถนนแจ้งสนิท]] จาก[[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด|เมืองร้อยเอ็ด]]
| แยกจตุรพักตร์พิมาน ||ถนนปัทมานนท์
}}
|-
{{ทางแยก
| แยกวาปีปทุม || ถนนราชการดำเนิน
| กม. = 5+117
|}
| ชื่อ = แยกบ้านบัว
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|214}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214]] ไป [[จังหวัดกาฬสินธุ์|กาฬสินธุ์]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|214}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214]] เข้า[[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด|เมืองร้อยเอ็ด]]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 6+800
| ชื่อ = –
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|R|รอ.3044}} ทางหลวงชนบท รอ.3044 ไป [[จังหวัดกาฬสินธุ์|กาฬสินธุ์]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|R|รอ.3044}} ทางหลวงชนบท รอ.3044 เข้า[[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด|เมืองร้อยเอ็ด]]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 10+450
| ชื่อ = –
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|R|รอ.4026}} ทางหลวงชนบท รอ.4026 ไป [[อำเภอเชียงขวัญ|อ.เชียงขวัญ]], [[อำเภอโพธิ์ชัย|อ.โพธิ์ชัย]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|R|รอ.4026}} ทางหลวงชนบท รอ.4026 เข้า[[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด|เมืองร้อยเอ็ด]]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 12+502
| ชื่อ = แยกโพนทอง
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|2044}} ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2044 ไป [[อำเภอโพนทอง|อ.โพนทอง]], [[จังหวัดมุกดาหาร|มุกดาหาร]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|2044}} ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2044 เข้า[[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด|เมืองร้อยเอ็ด]]
}}
{{ทางแยก
| ขนาด = 2
| กม. = 15+681
| ชื่อ = แยกธวัชบุรี
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|23}} [[ถนนแจ้งสนิท]] ไป [[จังหวัดยโสธร|ยโสธร]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|23}} [[ถนนแจ้งสนิท]] เข้า[[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด|เมืองร้อยเอ็ด]]
}}
{{ทางแยก
| ต่อ = yes
| ตรง = {{ป้ายทางหลวง|H|232}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232|ทล.232]] (เหนือ) ไป [[อำเภออาจสามารถ|อ.อาจสามารถ]], [[จังหวัดสุรินทร์|สุรินทร์]]
}}
{{ทางแยก/ส่วน
| ประเภท = ทางหลวงแผ่นดิน
| หมายเลข = 232
| ทิศทาง = ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านใต้)
}}
{{ทางแยก
| จังหวัด = ร้อยเอ็ด
| pspan = 8
| กม. = 15+681
| ชื่อ = แยกธวัชบุรี
| ขนาด = 2
| จาก = {{ป้ายทางหลวง|H|232}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232|ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านเหนือ)]]
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|23}} [[ถนนแจ้งสนิท]] จาก [[จังหวัดยโสธร|ยโสธร]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|23}} [[ถนนแจ้งสนิท]] จาก[[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด|เมืองร้อยเอ็ด]]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 18+439
| ชื่อ = แยกอาจสามารถ
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|2043}} ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2043 ไป [[อำเภออาจสามารถ|อ.อาจสามารถ]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|2043}} ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2043 เข้า[[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด|เมืองร้อยเอ็ด]]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 20+829
| ชื่อ = แยกสุวรรณภูมิ
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|215}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 215]] ไป [[จังหวัดสุรินทร์|สุรินทร์]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|215}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 215]] เข้า[[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด|เมืองร้อยเอ็ด]]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 22+136
| ชื่อ = แยกจตุรพักตรพิมาน
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|214}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214]] ไป [[อำเภอจตุรพักตรพิมาน|อ.จตุรพักตรพิมาน]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|214}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214]] เข้า[[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด|เมืองร้อยเอ็ด]]
}}
{{ทางแยก
| กม. = 23+500
| ชื่อ = แยกวาปีปทุม
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|2045}} ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2045 ไป [[อำเภอวาปีปทุม|อ.วาปีปทุม]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|2045}} ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2045 เข้า[[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด|เมืองร้อยเอ็ด]]
}}
{{ทางแยก
| ขนาด = 2
| กม. = 26+596
| ชื่อ = แยกโนนเมือง
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|23}} [[ถนนแจ้งสนิท]] ไป [[จังหวัดมหาสารคาม|มหาสารคาม]]
| ขวา = {{ป้ายทางหลวง|H|23}} [[ถนนแจ้งสนิท]] เข้า[[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด|เมืองร้อยเอ็ด]]
}}
{{ทางแยก
| ต่อ = yes
| ตรง = {{ป้ายทางหลวง|H|232}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232|ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด (ด้านเหนือ)]] ไป [[จังหวัดกาฬสินธุ์|กาฬสินธุ์]], [[อำเภอโพนทอง|อ.โพนทอง]]
}}
{{ทางแยก/จบ}}
 
== สถานที่สำคัญ ==
1,414

การแก้ไข