ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาศาสตร์ประยุกต์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''วิทยาศาสตร์ประยุกต์''' คือสาขาวิชาทาง[[วิทยาศาสตร์]]ที่นำความรู้จาก[[วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ]]ไปใช้กับปัญหาในทางปฏิบัติ สาขานี้ใกล้เคียงหรืออาจจะเทียบเท่ากับวิชาต่างของ[[วิศวกรรมศาสตร์]] เป็นตัวอย่างของวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์สามารถนำไปเป็นมีความสำคัญในการพัฒนา[[เทคโนโลยี]]ใหม่ๆ และในด้าน[[อุตสาหกรรม]]เรียกวิทยาศาสตร์ประยุกต์ว่า [[การวิจัยและพัฒนา]] (research & development)
 
==อ้างอิง==
344

การแก้ไข