ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บีทูบี (วงดนตรี)"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| 서은광
| 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
(28 ปีสากล 29 ปีเกาหลี)
| '''หัวหน้าวง''' นักร้องเสียงหลัก
| rowspan=4| {{KOR}}
| 이민혁
| 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
(28 ปีสากล 29 ปีเกาหลี)
| แร็ปเปอร์นำ/หัวหน้าวง(ระหว่างรออึนกวังออกจากกรม)ที่ได้มาจากการหมุนวงล้อ ภาพลักษณ์ของวง
|-
| 이창섭
| 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
(27 ปีสากล 28 ปีเกาหลี)
|นักร้องนำ
|-
| 임현식
| 7 มีนาคม พ.ศ. 2535
(26 ปีสากล 27 ปีเกาหลี)
|นักร้องเสริม อดีตนักเต้นหลัก
|-
พ.ศ. 2536
 
(25 ปีสากล 26 ปีเกาหลี)
|แร็ปเปอร์นำ/นักเต้นหลักที่ได้มาจากการหมุนวงล้อ
| {{USA}}
พ.ศ. 2537
 
(24 ปีสากล 25 ปีเกาหลี)
| แร็ปเปอร์หลัก
| rowspan=2| {{KOR}}
พ.ศ. 2538
 
(23 ปีสากล 24 ปีเกาหลี)
| นักร้องเสริม มังเน่ที่หมุนวงล้อยังไงก็ได้เป็นมังเน่อยู่ดี
|-
| Seo Eun-kwang
| 서은광
| 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 (28 ปีสากล 29 ปีเกาหลี)
| '''หัวหน้าวง''' นักร้องเสียงหลัก
| rowspan=4| {{KOR}}
| Lee Chang-sub
| 이창섭
| 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 (27 ปีสากล 28 ปีเกาหลี)
| นักร้องเสียงหลัก
|-
| Lim Hyun-sik
| 임현식
| 7 มีนาคม พ.ศ. 2535 (26 ปีสากล 27 ปีเกาหลี)
| นักร้องนำ นักแต่งเพลง
|-
| Yook Sung-jae
| 육성재
| 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 (23 ปีสากล 24 ปีเกาหลี)
| นักร้องนำ น้องเล็ก
|}
3

การแก้ไข