ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนัตตา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Protected "อนัตตา": สงครามการแก้ไขที่ไม่สร้างสรรค์ ([แก้ไข=ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่แก้ไขได้] (หมดอ...)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''อนัตตา''' ({{lang-pi|''อนตฺตา''}}) หรือ '''อนาตมัน''' ({{lang-sa|अनात्मन्}} ''อนาตฺมนฺ'') แปลว่า ''ไม่มี[[อัตตา]]'' ''ไม่มี[[ตัวตน]]'' ''ไม่ใช่อัตตา (หรือ[[อาตมัน]])'' ''ไม่ใช่ตัวตน'' หรือ สภาพที่บังคับบัญชาไม่ได้ อันเป็นธรรมชาติของ[[สังขาร]]และ[[นิพพาน|วิสังขาร]]<ref>พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),[http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=86 ธรรมนิยาม 3], ''พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม''</ref>
 
== เหตุที่ได้ชื่อว่า "อนัตตา" ==
'''อนัตตา''' ที่ขันธ์ 5 ได้ชื่อนี้ เพราะมีอนัตตลักษณะดังนี้
# ''เป็นสภาพว่างเปล่า'' คือหาสภาวะที่แท้จริงไม่ได้ เพราะประกอบด้วยธาตุ 4 เมื่อแยกธาตุออก สภาวะที่แท้จริงก็ไม่มี
ผู้ใช้นิรนาม