ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนธิสัญญาสันติภาพเว็สท์ฟาเลิน"

ลบป้าย ค.ศ.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ลบป้าย ค.ศ.)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ใช้ปีคศ|width=310px}}
{{Infobox Treaty
| name = สัญญาสันติภาพเวสต์ฟาเลีย
9,786

การแก้ไข