ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ"

|-
| 27 || [[สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย]] || 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 || || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/109/3.PDF พระราชบัญญัติ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๙ ก หน้า ๓ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙</ref>
|-
| 28 || [[สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา]] || 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 || || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/059/1.PDF พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๑], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๙ ก หน้า ๑ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑</ref>
|}
 
2,288

การแก้ไข