ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไม้จัตวา"

เพิ่มขึ้น 3 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
แก้ไขการแสดงผลให้เหมาะสม
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(แก้ไขการแสดงผลให้เหมาะสม)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{อักษรไทย1|-๋}}
 
'''ไม้จัตวา''' (-อ๋) เป็น[[วรรณยุกต์]]ตัวหนึ่งของไทย ใช้เติมเหนือ[[พยัญชนะ]]ต้นของคำ และเหนือ[[สระ]]บนขึ้นไปอีกถ้ามี เพื่อให้เกิดการผันเสียงวรรณยุกต์ซึ่งขึ้นอยู่กับ[[ไตรยางศ์]] และเปลี่ยนความหมายของคำให้เป็นอย่างอื่น
 
ไม้จัตวาไม่ปรากฏอยู่ใน[[ศิลาจารึก]]ของ[[พ่อขุนรามคำแหงมหาราช]]
11,721

การแก้ไข