ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จุรี โอศิริ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[ฝันเฟื่อง]] (2538) [[ช่อง 3]]
* [[สกาวเดือน]] (2538) [[ช่อง 3]] รับเชิญ
* [[เยี่ยมวิมาน]] (2539) [[ช่อง 3]] รับบท วีณา
* [[จัดสรรหรรษา]] (2539) [[ช่อง 3]]
* [[แผ่นดินของเรา]] (2539) [[ช่อง 5]]
169

การแก้ไข