ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สารประกอบ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 ปีที่แล้ว
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ประเภทสารประกอบจำแนกตามพันธะภายในสารประกอบ ==
* [[พันธะโคเวเลนต์]] (Covalent Bond) เป็นพันธะที่มีการใช้อิเล็กตรอนวงนอกสุดร่วมกันเพื่อให้ครบตาม[[กฎออกเตต]] (Octet's Rule) คือมี[[อิเล็กตรอนวงนอกสุด]]ครบ 8 ตัว ซึ่งยังมี[[พันธะโคเวเลนต์]]อีกชนิดหนึ่งคือ [[พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์]] (Coordinate Covalent Bond) ซึ่งเกิดจากการที่[[อะตอม]]หนึ่งให้[[อิเล็กตรอน]]ทั้ง 2 ตัวแก่อิเล็กตรอนอีกตัวหนึ่งใช้ร่วมกัน สารประกอบเหล่านี้เรียกว่า [[สารประกอบโคเวเลนต์]] (Covalent Compound)
* [[พันธะไอออนิก]] (IonidIonic Bond) เป็น[[พันธะเคมี|พันธะ]]ที่เกิดจากการเสียและรับ[[อิเล็กตรอน]]ของอะตอมและเกิดแรงทางไฟฟ้าซึ่งกันและกันระหว่าง[[ไอออนบวก]]และ[[ไอออนลบ]] เกิดเป็นโครง[[ผลึก]]ขนาดยักษ์ ไม่มี[[โมเลกุล]] ซึ่ง[[ไอออนบวก]]และ[[ไอออนลบ]]นี้จะเป็น[[อะตอม]]หรือกลุ่ม[[อะตอม]]ก็ได้ สารประกอบเหล่านี้เรียกว่า [[สารประกอบไอออนิก]] (Ionic Compound)
* [[พันธะโครงผลึกร่างตาข่าย]] เป็นพันธะที่แข็งแรงที่สุด และเป็นพันธะที่ไม่มีโมเลกุล พบในสารประเภท [[ทราย]] [[คาร์โบรันดัม]] [[เพชร]] [[แกรไฟต์]] เป็นต้น
 
ผู้ใช้นิรนาม