ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตมีนบุรี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
เขตมีนบุรีแบ่งหน่วยการปกครองย่อยออกย่อชชยออกเป็น 2 [[แขวง]] ชชฃ9ล(khwaengkhwใมใงงใงงัจลaeng) โดยใช้ใงลช้ถนนร่มเกล้าฟากตะวันออกและคลองแสนแสบฝั่งเหนือเป็นเส้นแบ่ง ได้แก่ฃงงงวว0ฝฃวส
{|class="wikitable"
!อักษรไทย||อักษรโรมัน||พื้นที่พื้นฝงวที่<br> (ตร.กม.)||จำนวนประชากร<br> ([[ธันวาคม]] 2560)||จำนวนบ้านจำฟฝศนวนบ้าน<br> ([[พฤษภาคม]] 2560)||ความหนาแน่นประชากร<br> ([[ธันวาคม]] 2560)
|-
| [[แขวงมีนบุรี|มีนบุรี]]||Min Buri ||<div align="right">28.459</div>||<div align="right">97,058</div>||<div align="right">43,903</div>||<div align="right">3,410.45</div>
ผู้ใช้นิรนาม