ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทัชสโตนพิกเจอส์"

ย้อนการก่อกวน 1 ครั้งของ 49.229.129.9 (พูดคุย) ไปยังรุ่นโดย Tvcccp.ด้วยสจห.
(ย้อนการแก้ไขที่เป็นการก่อกวนของผู้ใช้ที่เสนอตัวเองเป็นผู้ดูแลระบบ แต่ไม่มีใครให้เป็น เพราะมีพฤติกรรมแย่ เลยฝังใจและเก็บกดวางอำนาจตัวเองให้เป็นเหมือนผู้ดูแลระบบ Tvcccp (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(ย้อนการก่อกวน 1 ครั้งของ 49.229.129.9 (พูดคุย) ไปยังรุ่นโดย Tvcccp.ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
6 พฤศจิกายน 2545{{Infobox_Company |
company_name = ทัชสโตนพิกเจอส์ |
company_logo = [[Image:TouchstoneLogo.jpg|250px]] |2002