ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| death_date = พ.ศ. 2312
| father1 = [[พระยาราชนิกูล (ทองคำ)]]
| spouse-type = ภรรยา
| spouse = [[พระอัครชายา (หยก)]]<br>[[เจ้าจอมมารดากู่]]<br>[[เจ้าจอมมารดามา]]
| issue1 = 7 พระองค์
# '''ทองด้วง''' ปราบดาภิเษกเป็น'''[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]]'''
# '''บุญมา''' เป็น[[กรมพระราชวังบวรสถานมงคล]]ในรัชกาลที่ 1 แล้วเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น'''[[สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท]]'''ในรัชกาลที่ 6
และมีพระโอรสธิดาอีก 2 พระองค์กับภรรยาอื่น ได้แก่
# '''กุ''' เฉลิมพระนามป็น'''[[พระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี]]''' ในรัชกาลที่ 5
# '''ลา''' ได้รับสถาปนาเป็น'''[[สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎา]]''' ในรัชกาลที่ 1
* '''สมเด็จพระปฐมบรมปัยกาเธอ'''
 
== อ้างอิงและเชิงอรรถ ==
; เชิงอรรถ
{{รายการอ้างอิง}}
;บรรณานุกรม
{{เริ่มอ้างอิง}}
* {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว| ชื่อหนังสือ = ปฐมวงศ์| URL = http://www.academia.edu/30546203/ปฐมวงศ_พระบรมราชมหาจักรี_กษัตริย_สยาม_.pdf| จังหวัด = กรุงเทพฯ| พิมพ์ที่ = โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทย| ปี = 2470| จำนวนหน้า = 75}}
* {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร| ชื่อหนังสือ = ราชสกุลวงศ์| URL = http://bcnnon.ac.th/webnon/Load/2013/01/king22.pdf| จังหวัด = พิมพ์ครั้งที่ 14, กรุงเทพฯ| พิมพ์ที่ = สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร| ปี = 2554 | ISBN = 978-974-417-594-6| จำนวนหน้า = 296}}
{{จบอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==