ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{infobox royalty
{{กล่องข้อมูล เชื้อพระวงศ์
| สี = Skyblue
| image = [[ไฟล์:สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก.jpg|220px]]
| birth_place = [[บ้านสะแกกรัง]] [[เมืองอุทัยธานี]]
| พระนาม =
| death_place =
| ฐานันดร =
| death_style = สิ้นพระชนม์
| วันประสูติ =
| death_date = พ.ศ. 2312
| สถานที่ประสูติ =
| พระราชบิดาfather1 = [[พระยาราชนิกูล (ทองคำ)]]
| วันสวรรคต = พ.ศ. 2312
| พระชายาspouse = [[พระอัครชายา (หยก)]]<br>[[เจ้าจอมมารดากู่]]<br>[[เจ้าจอมมารดามา]]
| พระอิสริยยศ = สมเด็จพระ
| พระโอรส/ธิดาissue1 = 7 พระองค์
| พระราชบิดา = [[พระยาราชนิกูล (ทองคำ)]]
| ราชวงศ์dynasty = [[ราชวงศ์จักรี|จักรี]]
| พระราชมารดา =
| พระชายา = [[พระอัครชายา (หยก)]]<br>[[เจ้าจอมมารดากู่]]<br>[[เจ้าจอมมารดามา]]
| พระโอรส/ธิดา = 7 พระองค์
| บุตร/ธิดา =
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์จักรี|จักรี]]
}}
'''สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก''' พระนามเดิม '''ทองดี''' เป็นสมเด็จพระบรมอรรคราชบรรพบุรุษแห่ง[[ราชวงศ์จักรี|พระบรมราชจักรีวงศ์]] เนื่องด้วยทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนกใน[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]] ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
 
สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก ประสูติที่[[บ้านสะแกกรัง]] [[เมืองอุทัยธานี]] ทรงเป็นบุตรคนโตของ[[พระยาราชนิกูล (ทองคำ)]] ปลัดทูลฉลองกรมมหาดไทย (บ้างก็ว่า กรมนา) ในรัชกาล[[สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9]] ซึ่งสืบเชื้อสายมาจาก[[เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน)]] เสนาบดีพระคลังในรัชกาล[[สมเด็จพระเพทราชา]] ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นออกพระวิสุทธสุนทร และได้เดินทางไปถวายพระราชสาส์นของ[[สมเด็จพระนารายณ์มหาราช]] ยังราชสำนักของ[[พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส]] เมื่อ [[พ.ศ. 2228]]
 
สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก ทรงรับราชการในกรมมหาดไทย รับบรรดาศักดิ์เป็นที่ '''หลวงพินิจอักษร''' และ '''พระอักษรสุนทรศาสตร์''' ในตำแหน่งเสมียนตรากรมมหาดไทย มีหน้าที่ร่างพระราชสาส์นโต้ตอบกับหัวเมืองฝ่ายเหนือ และเก็บรักษา[[พระราชลัญจกร]]
สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก มีพระโอรส-ธิดา กับ[[พระอัครชายา (หยก)]] 5 พระองค์ คือ<ref>{{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = กรมศิลปากร สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์| ชื่อหนังสือ = ราชสกุลวงศ์| URL = http://library.siamtech.ac.th/pdf/king22.pdf
| จังหวัด = พิมพ์ครั้งที่ 14, กรุงเทพฯ| พิมพ์ที่ = สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร| ปี = 2554| ISBN = 978-974-417-594-6| จำนวนหน้า = 296| หน้า = 1-4}}</ref>
*# '''สา''' ได้รับสถาปนาเป็น'''[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์พี่นางเธอ เจ้าฟ้าสา กรมพระยาพระเทพสุดาวดี]] พระนามเดิม ''สา'' ในรัชกาลที่ 1
*# '''ขุนรามณรงค์''' เฉลิมพระนามเป็น'''[[สมเด็จพระเจ้าขุนรามณรงค์]] เคยมีบรรดาศักดิ์เป็นขุนรามณรงค์ ไม่ปรากฏพระนามเดิม'''
*# '''แก้ว''' ได้รับสถาปนาเป็น'''[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์พี่นางเธอ เจ้าฟ้าแก้ว กรมพระศรีสุดารักษ์]] พระนามเดิม ''แก้ว'' ในรัชกาลที่ 1
*# '''ทองด้วง''' ปราบดาภิเษกเป็น'''[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]] พระนามเดิม ''ทองด้วง''
*# '''บุญมา''' เป็น[[กรมพระราชวังบวรสถานมงคล]]ในรัชกาลที่ 1 แล้วเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น'''[[สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท]] พระนามเดิม ''บุญมา''ในรัชกาลที่ 6
สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก และมีพระโอรส-ธิดา อีก 2 พระองค์ คือกับภรรยาอื่น
 
# '''กุ''' เฉลิมพระนามป็น'''[[พระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี]]''' ในรัชกาลที่ 5
สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก มีพระโอรส-ธิดา อีก 2 พระองค์ คือ
# '''ลา''' ได้รับสถาปนาเป็น'''[[สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎา]]''' ในรัชกาลที่ 1
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากุ กรมหลวงนรินทรเทวี]] พระนามเดิม ''กุ'' ประสูติแต่พระน้องนางในพระอัครชายา (ดาวเรือง)
* [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าลา กรมหลวงจักรเจษฎา]] พระนามเดิม ''ลา'' ประสูติแต่[[บาทบริจาริกา]]ผู้หนึ่ง เรียกกันว่า คุณมา <ref>พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไว้ตามคำเล่าขานว่า บาทบริจาริกาท่านนี้เป็นน้องนางของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ แต่ต่างวัยกันมาก จึงเข้าใจว่า จะเป็นน้องร่วมบิดาเท่านั้น </ref>
 
พระน้องนางของพระอัครชายา (ดาวเรืองหรือหยก) มีชื่อว่า (กู่) ตามเอกสารเดิมที่อยู่ในจังหวัดอุทัยธานี
 
== สวรรคต ==
ช่วง[[การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง]]ในปี [[พ.ศ. 2310]] นายทองดี พร้อมด้วยภรรยา และนายลา บุตรคนสุดท้องเดินทางไปอยู่ที่[[เมืองพิษณุโลก]] แต่นายทองดีเกิดป่วยจนเสียชีวิต นายลาและมารดา จึงได้ทำการฌาปนกิจศพตามสมควรในเวลานั้น ต่อมาจึงเชิญอัฐิบรรจุในมหาสังข์ มามอบแด่พระยาอไภยรณฤทธิ์ (รัชกาลที่ 1) ที่[[กรุงธนบุรี]]
 
พระมหาสังข์องค์นี้เป็นสังข์เวียนซ้าย ความยาว 20 เซนติเมตร ริ้วเวียนรอบหัวสังข์และปากสังข์เลี่ยมทองคำสลักลายฝังพลอย ข้างในท้องสังข์มีดอกมะเขือฝังนพเก้า ร่องปลายปากสังข์จารึกอักขระ อุมีมังสีทองคำลงยารองรับ ถือเป็นพระมหาสังข์คู่บ้านคู่เมือง ใช้หลั่งน้ำพระราชทานแก่ราชสกุล ในงานสมรสพระราชทาน กราบถวายบังคมลาไปปฏิบัติราชการต่างประเทศ ในรัชกาลต่อมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน