ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม"

! ผู้ชนะการประมูล
! หมายเหตุ
! ความคืบหน้า <br> <small> (ภาพรวม 1113'''.9157''' % เร็วกว่าแผน 2.28 % <br>ณ สิ้นเดือน มิถุนายนกรกฎาคม 2561<ref>http://www.mrta.co.th/th/projectelectrictrain/construction_progress_report/</ref>) </small>
|-
| 1 || งานออกแบบควบคู่การก่อสร้างโครงสร้างส่วนใต้ดิน ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-รามคำแหง 12<br>ระยะทาง {{km to mi|6.29|abbr=yes|precision=2|wiki=yes}} || 20,698 || กิจการร่วมค้าซีเคเอสที<br>{{small|(บมจ. ช.การช่าง และ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น)}} || || 1315.3043 % (เร็วกว่าแผน 7.22 %)
|-
| 2 || งานออกแบบควบคู่การก่อสร้างโครงสร้างส่วนใต้ดิน ช่วงรามคำแหง 12-หัวหมาก <br>ระยะทาง {{km to mi|3.4|abbr=yes|precision=2|wiki=yes}} || 21,572 || กิจการร่วมค้าซีเคเอสที<br>{{small|(บมจ. ช.การช่าง และ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น)}} || || 911.9841 % (เร็วกว่าแผน 0.33 %)
|-
| 3 || งานออกแบบควบคู่การก่อสร้างโครงสร้างส่วนใต้ดิน ช่วงหัวหมาก-คลองบ้านม้า <br>ระยะทาง {{km to mi|4.04|abbr=yes|precision=2|wiki=yes}} || 18,589.66 || บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์ || || 1315.7735 % (เร็วกว่าแผน 0.14 %)
|-
| 4 || งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงคลองบ้านม้า-สุวินทวงศ์ <br>ระยะทาง {{km to mi|8.8|abbr=yes|precision=2|wiki=yes}} || 9,999 || บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน || || 67.4732 % (ช้ากว่าแผน 3.12 %)
|-
| 5 || งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง และอาคารจอดแล้วจร || 4,901 ||กิจการร่วมค้าซีเคเอสที<br>{{small|(บมจ. ช.การช่าง และ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น)}} || || 1417.3914 % (เร็วกว่าแผน 5.16 %)
|-
| 6 || งานวางระบบราง || 3,750 || บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน || || 1719.5107 % (เร็วกว่าแผน 7.60 %)
|-
| 7 || งานระบบรถไฟฟ้า (ตลิ่งชัน-สุวินทวงศ์) || 40,000<br>(ราคากลาง) || || PPP-Net Cost โดยประมูลครั้งเดียวเป็นผู้ให้บริการทั้งสาย ||
666

การแก้ไข