ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูดคุย:The Mask Project A"

(ปรับปรุงข้อมูลปัจจุบัน)
| 5 || 26 กรกฎาคม 2561 || หน้ากากสายฟ้า<br>หน้ากากเมฆ || รังสรรค์ ปัญญาเรือน (สงกรานต์ The Voice)<br>'''ไม่มีกรรมการทายหน้ากากเมฆถูกต้อง''' || [[ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร]]<br>[[จักรวาร เสาธงยุติธรรม]]<br>'''ไม่มีกรรมการทายหน้ากากเมฆถูกต้อง'''
|-
| 6 || 2 สิงหาคม 2561 || หน้ากากร็อตไวเลอร์<br>หน้ากากอีกาน้ำ || [[ธนทัต ชัยอรรถ]]<br>'''ไม่มีกรรมการทายหน้ากากอีกาน้ำถูกต้อง''' || [[จักรวาร เสาธงยุติธรรม]]<br>'''ไม่มีกรรมการทายหน้ากากอีกาน้ำถูกต้อง'''
|-
| 7 || 9 สิงหาคม 2561 || หน้ากากผีเสื้อสมุทรทะเลอันดามัน || '''ไม่มีกรรมการทายหน้ากากถูกต้อง''' || '''ไม่มีกรรมการทายหน้ากากถูกต้อง'''
|-
|
2,596

การแก้ไข