ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดอุทัยธานี"

 
จังหวัดอุทัยธานีมี[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]]รวม 64 แห่ง ประกอบด้วย [[องค์การบริหารส่วนจังหวัด]] 1 แห่ง, [[เทศบาลเมือง]] 1 แห่ง คือ [[เทศบาลเมืองอุทัยธานี]], [[เทศบาลตำบล]] 13 แห่ง และ[[องค์การบริหารส่วนตำบล]] 49 แห่ง<ref>[http://www.dla.go.th/work/abt/province.jsp ข้อมูลจำนวน อปท. แยกรายจังหวัด] กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</ref>
 
|-
| align=center |71 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,523
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,651
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,689
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,715
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,721
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,752
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,725
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,780
| align=right | 4,836
|-
| align=center |72 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,600
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,634
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,658
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,673
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,657
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,632
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,643
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,651
| align=right | 2,657
|-
| align=center |73 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 885
| style="background-color:#f96;" align="right"| 873
| style="background-color:#f96;" align="right"| 883
| style="background-color:#f96;" align="right"| 884
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 887
| style="background-color:#f96;" align="right"| 882
| style="background-color:#f96;" align="right"| 905
| style="background-color:#f96;" align="right"| 925
| align=right | 930
|-
| align=center |74 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,767
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,761
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,771
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,816
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,821
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,812
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,850
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,835
| align=right | 2,861
|-
| align=center |75 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,404
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,393
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,402
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,411
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,436
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,423
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,422
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,446
| align=right | 4,494
|-
| align=center |76 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,493
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,472
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,477
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,481
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,449
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,448
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,491
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,466
| align=right | 4,506
|-
| align=center |77 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,780
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,800
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,804
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,819
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,843
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,821
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,832
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,871
| align=right | 2,860
|-
| align=center |78 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,053
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,994
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,956
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,959
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,965
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,963
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,964
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,002
| align=right | 7,065
|-
| align=center |71 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,379
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,378
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,352
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,399
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,386
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,384
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,354
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,339
| align=right | 6,366
|-
| align=center |72 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,573
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,544
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,541
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,441
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,419
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,425
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,385
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,342
| align=right |
|-
| align=center |73 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |74 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |75 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |76 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |77 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
|-
| align=center |78 ||
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=right |
 
== การศึกษา ==
2,747

การแก้ไข