ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"

เป็น[[วิทยาเขต]]แห่งเดียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งมีที่ตั้งนอกเขตจังหวัดตั้งอยู่พื้นที่ [[จังหวัดบึงกาฬ]]
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว|ศูนย์การศึกษาสามพร้าว]] (พื้นที่ขยาย)
เป็น โครงการพื้นที่มหาวิทยาลัยแห่งใหม่ หรือ มอใหม่ ตั้งอยู่ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวเมืองที่ตั้งมอใน ตำบลหมากแข้ง 1019 กิโลเมตร<ref>http://www.udru.ac.th/index.php/aroundudru/502-nov-08-2016-b.html</ref>
 
'''คณะ/หน่วยงานที่ดำเนินงาน ณ ศูนย์การศึกษาสามพร้าว (พื้นที่ขยาย) '''
161

การแก้ไข