ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"

*[[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|คณะวิทยาศาสตร์]]
*[[คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|คณะเทคโนโลยี]]
*''[[คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์]](กำลังเริ่มปีการศึกษาความเป็นไปได้ 2561)''
 
{{กลาง}}
'''โครงการจัดตั้งเป็นคณะในพื้นทีใหม่'''
*''[[คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|คณะพยาบาลศาสตร์]](กำลังศึกษาความเป็นไปได้)''
*''[[สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|คณะวิศวกรรมศาสตร์]](โครงการจัดตั้ง)''
*''[[สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|คณะนิติศาสตร์]](โครงการจัดตั้ง)''
161

การแก้ไข