ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอตทัคคะ"

เพิ่มขึ้น 103 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
ย้อนการแก้ไขที่ 7439059 สร้างโดย 184.22.160.48 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขของ 223.24.187.42 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 184.22.160.48)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
(ย้อนการแก้ไขที่ 7439059 สร้างโดย 184.22.160.48 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
# เอตทัคคะ ฝ่ายพระภิกษุณี มี 13 ท่าน
# เอตทัคคะ ฝ่ายอุบาสก มี 10 ท่าน
# เอตทัคคะ ฝ่ายอุบาสิกา มี 910 ท่าน
 
== พระภิกษุสงฆ์ที่เป็นเอตทัคคะ ==
|-
|6
|[[นางสุปปวาสา]]
|ผู้ถวายรสอันประณีต
|-
|7
|[[นางสุปปิยา]]
|ผู้เป็นคิลานุปัฏฐาก
|-
|78
|[[นางกาติยานี]]
|ผู้เลื่อมใสมั่นคง
|-
|89
|[[นางกาฬี (อุบาสิกาชาวกุรุรฆริกา)]]
|ผู้เลื่อมใสโดยได้ยินได้ฟังตาม
|-
|910
|[[นางนกุลมาตาคหปตานี]]
|ผู้มีความคุ้นเคยในพระพุทธเจ้า